Kosteus- ja hometalkoot käyntiin

Ympäristöministeriössä valmistui vuonna 2009 monivuotinen korjausrakentamisen strategia, jonka tavoitteena on saada rakennuskantamme satavuotiskuntoon vuodeksi 2017. Korjausrakentamisen strategiaohjelma on laaja kokonaisuus, joka sisältää osaltaan myös kosteus- ja homevaurioihin liittyviä toimenpiteitä.

Homeongelmat ovat kuitenkin niin yleisiä, että hallitus päätti puoliväliriihessään 24.2.2009 perustaa viisivuotisen kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman. Ohjelma on poikkeuksellisen pitkäkestoinen, jolla halutaan korostaa paitsi haasteen mittavuutta, myös tarvittavien toimien pitkäjänteisyyttä.

Ympäristöministeriön koordinoimien talkoiden tavoitteena on kosteus- ja homevaurioiden sekä niiden aiheuttamien terveyshaittojen merkittävä vähentäminen. Talkoot toteutetaan laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä: mukana ovat eri ministeriöt, valtionhallinnon muut toimijat, kunnat, järjestöt sekä rakennus-, kiinteistö- ja koulutusalat. Talkoiden tehtävänä on torjua kosteus- ja homevaurioita aiheuttavia suunnittelu- ja rakennusvirheitä ja edistää alan parhaiden käytäntöjen vakiinnuttamista ajantasaisella tiedolla, yhteistyöllä sekä viestintä- ja koulutusohjelmalla.