Tampereella tutkitaan korjausrakentamisen kompastuskiviä

Kuva: YH:n kuvapankki / Pentti Hokkanen, Flaming Star Oy

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt yhdessä ympäristöministeriön kanssa tutkimushankkeen, jossa arvioidaan käytössä olevia kosteus- ja homekorjausten toimintamalleja. Tutkimus toteutetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa ja siinä pyritään löytämään kosteusvauriokorjaushankkeesta ne kohdat, joissa tehtyjen väärien päätösten vuoksi korjaus yleisimmin epäonnistuu. Lisäksi rakentaan toimintaohje, jolla tämä vältetään tulevaisuudessa. Tutkimuksessa seurataan viittä meneillään olevaa korjauskohdetta, jotka kaikki ovat kuntien omistamia kiinteistöjä. Kohteet on valittu Etelä-Suomen aluehallintoviraston korjausavustusta saaneiden kohteiden joukosta.

Pääpainona tutkimuksessa on kunnan rooli korjaushankkeen onnistumisessa. Kantaa otetaan myös teknisiin seikkoihin kuten kuntotutkimukseen ja korjaustekniikkaan. Tutkimuksessa tarkastellaan seurantakohteiden homeongelman koko ratkaisuprosessia, jonka vaiheita ovat ongelmien havaitseminen, kuntotutkimukset, kohteiden priorisointi, suunnittelu, korjaustyö, tiedottaminen, valvonta ja seuranta. Myös olemassa olevien määräysten ja ohjeiden toimivuutta arvioidaan.

Tampereen teknillisen yliopiston osuus jakautuu pääosin tekniikan ylioppilas Paavo Keron diplomityönä tehtävään kartoitus- ja arviointiosuuteen sekä tutkijatyönä tehtävään seuranta- ja analyysivaiheeseen. Hankkeen ohjausryhmässä on edustajia eri ministeriöistä, aluehallintovirastoista, Työterveyslaitokselta, Valvirasta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tutkimustuloksista koulutuspaketti kentälle


Tutkimus valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. Hankkeessa mukana olleet asiantuntijat osallistuvat ympäristöministeriön johdolla valmisteltavan koulutuspaketin tekoon, jossa saatuja tutkimustuloksia hyödynnetään. Yhteistyönä syntyvä koulutuspaketti on tarkoitettu kuntien toimijoille, kuntotutkijoille, korjausten suunnittelijoille ja toteuttajille sekä kiinteistöjen käyttäjille.

Lisätietoa:

Paavo Kero, tutkimusapulainen
Tampereen teknillinen yliopisto
Rakennustekniikan laitos
Puh. (040) 198 1283 Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen


Jari Keinänen, johtaja
Sosiaali- ja terveysministeriö
Puh. (09) 160 74127 Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen