Kattava opetusmateriaali pientalojen kosteus- ja homevaurioalan ammattilaisille

Kuva: YH:n kuvapankki / Tero Pajukallio

 

Kosteus- ja homevaurioalan ammattilaisille suunnatusta koulutuksesta puuttuu tällä hetkellä rakennusten riskirakenteiden tutkimiseen keskittyvä, kattava opetusmateriaali. Tämä hankaloittaa koulutusta ja vähentää mahdollisuuksia saada aito ammattiosaajien joukko alalle. Osana Kosteus- ja hometalkoita on käynnistetty hanke opetusmateriaalin tuottamiseksi pientalojen riskirakenteiden tutkimisesta.

Aapinen kovan luokan ammattilaisille

Opetusmateriaali suunnataan kuntotutkimusta opiskeleville kuntotarkastajille ja rakennusterveysasiantuntijoille sekä korjausrakentamiseen erikoistuville jatko-opiskelijoille esimerkiksi ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Hankkeesta vastaa insinööri, kuntotutkija Pertti Heikkinen Savora Oy:stä, joka tuo itäsuomalaista osaamista mukaan Kosteus- ja hometalkoisiin

Opetusmateriaalissa käydään läpi seikkaperäisesti erilaiset riskirakenteet ja kuvataan, miten ne tutkitaan sekä teoriassa että käytännössä ja miten tutkimusten tuloksista tehdään johtopäätökset. Lisäksi aineistossa selvitetään kosteusteknisestä näkökulmasta muun muassa kaavoituksen ja geotekniikan asettamat vaatimukset rakentajalle sekä rakennuksen eri osien rakennetyyppien yleisimmät kosteustekniset vauriot. Aineistoon sisällytetään myös lämpö ja kosteustekninen talohuolto sekä yleisimmät huollon laiminlyönnistä aiheutuvat kosteus ja homevauriot.

Materiaali rakennetaan kalvosarjan muotoon, jolloin se on oheisaineistoineen heti valmis käyttöön kokonaisuutena tai eri painotuksin. Asiantuntijoiden tekemän suunnittelutyön, taustaselvitysten ja työryhmätyöskentelyn myötä syntyvä aineisto pyritään saamaan käyttöön jo vuoden 2011 lopulla.

Lisätiedot:

Pertti Heikkinen
Puh. 0440 277 722

pera.heikkinen(at)savoraoy.com

 

 

Keskustele (1)
Jari Taube | 
1.3.2011 11:28:14
0
0
Vaikuttaa lupaavalta!
Ilmoita häirikköviesti
Keskustele tästä aiheesta
Nimi:
Viesti:

 

Kommentoi tai ideoi tästä aiheesta


Kerro ideasi tai kommentoi. Voit lähettää viestisi myös suoraan hankkeiden vetäjille sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät jokaisen uutisen lopusta.

Kommentoi tai ideoi tästä aiheesta