Kiinteistöhoito avainasemassa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa

Kuva: YH:n kuvapankki / Tapio Heikkilä

 

Kiinteistöhoito on ensimmäinen taho ratkaisemassa tilojen käyttäjien kokemia sisäilmaongelmia ja olosuhdevalituksia. Nopealla ja ammattitaitoisella toiminnalla voidaan välttää ongelmien kärjistyminen. Valtaosa sisäilman haittatekijöistä voidaan selvittää nopeasti ja korjata esimerkiksi taloteknisin säädöin. Pienempi osa sisäilman haittatekijöistä on epäselviä ja niiden selvittäminen vaatii erityisosaamista.

Kiinteistöhoitohenkilökunnan sisäilmaosaamista tulee lisätä ja toimintatapoja ongelmien selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi tulee kehittää valtakunnallisesti. Kehityshaasteeseen on tartuttu Senaatti-kiinteistöjen Itä-Suomen alueen ja ISS Palvelut Oy:n kehitysprojektilla. Senaatti-kiinteistöt ostaa kiinteistöhoitoon liittyvät palvelut ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja ISS Palvelut on yksi Senaatti-kiinteistöjen valtakunnallisista kiinteistöhoidon puitesopimuskumppaneista.

Yhteisessä kehitysprojektissa luodaan helppokäyttöiset "työkalut" kiinteistöhoitajille ja kiinteistönhoidon esimiehille alkavien sisäilmaongelmien ja vaurioiden havainnoimiseen, mittaamiseen sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden välittömään käynnistämiseen. Toimintaohjeet kootaan ja sovelletaan hyväksi koetuista käytännöistä, luodaan uusia ohjeita ja muodostetaan niistä kiinteistöhoidolle soveltuvat toimintaohjeet. Toimintaohjeista laaditaan selkeät ohjekortit kiinteistöhoidon työkaluiksi. Ohjekortit soveltuvat itseopiskelumateriaaliksi ja niitä käytetään myös ISS Palvelujen kiinteistöhoitajien vuosittaisessa koulutuksessa. ISS Palvelut on aloittanut kiinteistöhoitajien sisäilmakoulutukset marraskuussa 2010. Yhteinen kehitysprojekti valmistuu keväällä 2011, ja siihen mennessä kehityshankkeesta saadaan myös käytännön kokemuksia. Ohjeistusta tullaan päivittämään jatkossakin.


Lisätietoja:
talotekniikan asiantuntija
Timo Keskikuru, Senaatti-kiinteistöt
timo.keskikuru(at)senaatti.kiinteistot.fi
puh. 040 551 4008
Keskustele (1)
Nimetön | 
19.3.2020 09:50:03
0
0
On kyllä hyvä, että sisäilmaosaamista tulee lisätä. Meillä kaveripariskunta asui sisäilmaongelmaisessa talossa. Onneksi he loppuen lopuksi havaitsivat sen ja pääsivät muuttamaan toiseen kotiin. https://www.siilinmonipalvelut.fi/kiinteistopalvelut
Ilmoita häirikköviesti
Keskustele tästä aiheesta
Nimi:
Viesti:

 

Kommentoi tai ideoi tästä aiheesta


Kerro ideasi tai kommentoi. Voit lähettää viestisi myös suoraan hankkeiden vetäjille sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät jokaisen uutisen lopusta.

Kommentoi tai ideoi tästä aiheesta