Rakennusten terveysriskin arvioinnin työkalua testataan Senaatti-kiinteistöissä

 

Priorita on uusi Työterveyslaitoksen kehittämä rakennusten terveysriskien arviointimenetelmä, joka on tarkoitettu avuksi havainnoimaan erityisesti rakennuksen tekniseen kuntoon ja sisäympäristöön liittyviä ongelmia sekä päättämään toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä.

Prioritaa käytetään internetpohjaisella sovellutuksella, joka taltioi kaikki syötetyt tiedot yhteiseen Työterveyslaitoksen hallinnoimaan tietokantaan. Prioritasta saatava arvio pohjautuu rakennuksen tekniseen kuntoon ja sisäilmasto-olosuhteisiin, tilojen käyttäjien terveydentilaan ja koettuun sisäympäristöön sekä mahdollisen sisäilmaryhmän kokonaisarvioon tilanteesta.

Menetelmä on kehitetty erityisesti kuntien tarpeisiin hankkeessa, johon osallistui kuntien sisäilmaryhmien jäseniä Helsingistä, Vantaalta, Kuopiosta ja Espoosta sekä asiantuntijoita Suomen Kuntaliitosta. Nyt Prioritan soveltuvuutta Senaatti-kiinteistöjen tarpeisiin testataan Senaatti-kiinteistöjen Itä-Suomen alueella kolmessa sisäilmatilanteeltaan erilaisessa kohteessa. Testauksella selvitetään menetelmän käyttökelpoisuutta Senaatti-kiinteistöjen sisäilmakorjausten priorisointiin tai terveysriskin arviointiin laajemmin. Lisäksi selvitetään mitä kehitystarpeita ja muutoksia menetelmään sisältöön ja raportointiin tarvitaan. Menetelmän käyttöönotto edellyttää riittävän laajaa kohdemäärää, jotta priorisointi vertailuaineiston avulla voidaan tehdä luotettavasti.

Prioritan testaus valituissa kohteissa valmistuu vuoden 2010 aikana, jonka jälkeen menetelmän laajemmasta käytöstä Senaatti-kiinteistöissä tehdään päätökset.

 

Lisätietoja:
talotekniikan asiantuntija
Timo Keskikuru, Senaatti-kiinteistöt
timo.keskikuru(at)senaatti.kiinteistot.fi
puh. 040 551 4008