Senaatti-kiinteistöihin on perustettu sisäympäristöklinikka Sykli

 

Senaatti-kiinteistöihin on perustettu sisäympäristöasioihin perehtyvä elin Sisäympäristöklinikka. Sisäympäristöklinikka eli "Syklin" tavoitteena on tukea Senaatti-kiinteistöjen sisäistä työskentelyä valtion kiinteistöjen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmanratkaisussa. Syklin rooli on koordinoiva ja konsultoiva. Sen asiantuntijajäsenet muodostuvat Senaatti-kiinteistöjen ja sen verkoston erityisasiantuntijoista sekä alueiden ja toimialojen sisäilmayhdyshenkilöistä.

Syklin visio

Sisäilmaklinikan visiona on muuttaa Senaatti-kiinteistöjen sisäympäristötoiminnan painopiste reagoivasta ongelmanratkaisusta ennakoivaksi, ennaltaehkäiseväksi, hallituksi ja järjestelmälliseksi toiminnaksi kolmessa vuodessa.

Pitkällä tähtäimellä Syklin tavoitteena on tuottaa sisäilmaan liittyviä asiantuntijapalveluita verkostonsa avulla koko valtionhallinnolle.

Syklin toiminnan painopisteet

 

1. Ennaltaehkäisevä toimintamalli

2. Sisäympäristöongelmatilanteiden ratkaisumalli

3. Koordinointi, sisäisen ja ulkoisen tiedon keruu ja raportointi

4. Tiedotus, koulutus ja ohjeistaminen

5. Alueille annettavan klinikkatyyppisen asiantuntijatuen kehittäminen ja koordinoiminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet sisäilmakysymysten hallitsemiseksi

 

1. Torjua uusien kosteusvaurioiden syntyminen uudis- ja korjausrakentamisessa.

2. Vähentää terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä järjestelmällisesti.

3. Yhtenäistää menettelytavat sisäympäristöongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen terveellisen ja turvallisen rakennuskannan edistämiseksi.


Lisätietoja:
Johtaja Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt
jukka.riikonen(at)senaatti.fi
p. 0400 137 554