Selvitys sisäilmaongelmien hoitamisen tehostamiseksi kunnissa

Kuva: YH:n kuvapankki / Raili Malinen

 

Kosteus- ja hometalkoissa on käynnistymässä selvitys, jossa kartoitetaan suurimmat vaikeudet kuntien sisäilma-asioiden hoitamisessa. Tavoitteena on myös luoda keinoja tilanteen parantamiseksi niin, että jatkossa kunnilla olisi edellytykset hoitaa sisäilmaongelmat terveyshaittojen vaatimalla tehokkuudella ja ennaltaehkäisevästi.

Kunnissa ei ole päästy ennakoivaan korjausrakentamiseen eikä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn. Lisäksi korjaustoimenpiteiden priorisointia ei ole juurikaan tehty. Hyviä toimintatapoja sisäilmaongelmien hoitamiseksi on olemassa, mutta ne eivät ole kunnissa riittävän tehokkaassa käytössä. Kunnilla on rajalliset resurssit ja sisäilma-asioita voidaan joutua hoitamaan muiden työkiireiden rinnalla hätäisesti ja menettelyjä oikoen. Lisäksi sisäilma-asioihin liittyvä osaaminen voi olla myös puutteellista. Liian usein joudutaan opiskelemaan hyvät toimintatavat kantapään kautta. Sisäilma-asioiden käsitteleminen edellyttää usean toimijan hyvää yhteistyötä sekä ammattitaitoa, sitoutumista ja vastuun kantamista joka sektorilla. Myös rahat osattaisiin priorisoida paremmin oikeisiin kohteisiin, jos lähtötiedot päätösten tekemiseksi olisivat oikeita ja riittävän perusteltuja.

Selvityksen tavoitteena on luoda konkreettisia kehitysehdotuksia, joiden avulla voitaisiin varmistaa kuntien kyky hoitaa sisäilmaongelmat nykyistä tehokkaammin ja riittävällä ammattitaidolla ongelmien ennaltaehkäisystä niiden tunnistamiseen, poistamiseen ja jälkivalvontaan asti. Selvityksen tarkoituksena on muun muassa löytää keinoja tukea kuntien sisäilma-asioiden hoitamista kuntien yhteistoiminnan ja aluehallinnon avulla, mutta myös muita keinoja arvioidaan.

Hankkeesta vastaavat rakennusterveysasiantuntija DI Vesa Pekkola (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) ja TkL Pertti Metiäinen (Valvira) sekä heidän kokoamansa työryhmä. Työryhmän selvitys toimenpide-ehdotuksineen valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä.

Lisätietoja tai kehitysehdotuksia:

Vesa Pekkola
vesa.pekkola(at)avi.fi

Pertti Metiäinen
pertti.metiainen(at)valvira.fi