Yhtenäinen koulutus ja pätevyydet kosteus- ja homevaurioalalle

Kuva: YH:n kuvapankki / Sek Pro

 

Arviolta 25 000 rakennusalan ammattilaista joutuu vuosittain tekemisiin kosteusvauriokorjausten kanssa. Erikoisosaamisen tarve kasvaa koko ajan rakennusten korjaustarpeen lisääntyessä ja kokeneiden ammattilaisten jäädessä eläkkeelle. Osana Kosteus- ja hometalkoita yhtenäistetään ja uudistetaan alan hajanainen koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä. Itä-Suomen yliopiston vetämä laaja hanke toteutetaan valtionhallinnon, korkeakoulujen ja rakennusalan järjestöjen yhteistyönä.

"Systemaattisen ja laadukkaan koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle on välttämätöntä. Tällä hetkellä korjaukset epäonnistuvat usein, koska osaamisessa on puutteita koko ketjussa: ongelmien tutkimisessa, suunnittelussa, korjaamisessa ja valvonnassa", Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen sanoo.

Uusi koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä rakennetaan seuraavien kahden vuoden aikana valtionhallinnon, korkeakoulujen ja rakennusalan järjestöjen yhteistyönä. Lähtökohtana on Kosteus- ja hometalkoiden toimintaohjelmaan sisältyvä valtioneuvoston päätös asiasta. Koulutus moduloidaan ja siinä voi hyödyntää aiemmin suorittuja tutkintoja ja ammattikokemusta. Hankekokonaisuudesta vastaa FT, rakennusinsinööri Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopistosta.

"Tavoitteena on luoda keskeisten tahojen yhteistyönä selkeä, johdonmukainen koulutuspolku sekä pätevöitymisjärjestelmä, joka jatkossa sisältää myös sertifioitujen osaajien tietokannan. Näin palveluja tarvitsevien on tulevaisuudessa helppo löytää luotettava, ammattitaitoinen osaaja työtä tekemään. Tavoitteena on, että ensimmäiset uudenmuotoisen pätevyyden omaavat ammattilaiset valmistuvat keväällä 2012", Helmi Kokotti linjaa.

Kasvava erikoisosaamisala Suomeen

Kosteus- ja homevaurioala tarjoaa kasvavan työllistymismahdollisuuden osaaville tekijöille, mutta koulutustahojen moninaisuus hankaloittaa alalle hakeutumista. Eri laajuista ja muotoista lisä- ja täydennyskoulutusta tarjoaa valtiollisten oppilaitosten ohella 10 eri tahoa. Koulutustarvetta lisää sekin, että monet alalla työskentelevistä ovat siirtymässä eläkkeelle.

"Tällä hetkellä rakennuksen omistajan tai käyttäjän on hyvin vaikeaa tunnistaa ja löytää oikea osaaja tekemään kosteusvauriotutkimuksia, -korjauksia tai niiden suunnittelua. Tarjolla on varsinainen nimikkeiden ja pätevyyksien viidakko ja ammattilaisen etsinnässä yleisin keino onkin puskaradioon turvautuminen", yli 30 vuotta alan ammattilaisia kouluttanut Helmi Kokotti kertoo.

"Maailmassa on varsin vähän kosteus- ja homevaurioalan erikoisosaamista ja tehokkaan koulutusjärjestelmän avulla meillä on mahdollisuus luoda alasta jopa vientituote Suomelle. Ennen kaikkea haluamme kuitenkin palauttaa kuluttajien ja kiinteistönomistajien luottamuksen alan koko ketjuun. Siihen tarvitaan yhtenäisen koulutuksen ja pätevyyden omaava, tunnistettava ammattikunta, joka haluaa olla ylpeä laadukkaasta työstään", Juhani Pirinen viitoittaa.


Lisätietoja:

Helmi Kokotti, RI/FT, suunnittelija
Kosteus- ja hometalkoot, Koulutuksen ja pätevöitymisen hankekokonaisuus
Itä-Suomen yliopisto
helmi.kokotti(at)uef.fi
puh. 050 4060 389

Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö
Kosteus- ja hometalkoot
juhani.pirinen(at)ymparisto.fi
Puh. 050 572 6351