Suomalaiset tutkijat aloittavat laajan hometutkimuksen

 

YH:n kuvapankki / Riku Lumiaro

Osana Kosteus- ja hometalkoita käynnistyy laaja TOXTEST-tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää sisäympäristönäytteille soveltuva käytännöllinen toksikologinen mittausmenetelmä. Menetelmän avulla voitaisiin tulevaisuudessa priorisoida homevaurioituneiden kohteiden korjauksia sekä osoittaa terveyshaittaa aiheuttava tekijä entistä luotettavammin.

"Kosteus- ja homevauriot vaihtelevat syiden, laajuuden ja vakavuuden sekä niihin liittyvien terveyshaittojen osalta suuresti. Rakennusten korjaustarpeen arviointia vaikeuttaa käytössä olevien menetelmien rajallisuus. Puutetta on muun muassa keinoista, joiden avulla voidaan arvioida vaurion terveydelle haitallisia ominaisuuksia", Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen sanoo.

Kolmevuotiseen TOXTEST-tutkimushankkeeseen osallistuvat professori Maija-Riitta Hirvosen tutkimusryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Itä-Suomen yliopistosta, tutkimusprofessori Aino Nevalaisen tutkimusryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, tutkimusprofessori Harri Aleniuksen tutkimusryhmä Työterveyslaitokselta sekä tutkimusjohtaja Mirja Salkinoja-Salosen tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta.

"TOXTEST-hankkeessa on käytettävissä alan korkeatasoisin asiantuntemus, sillä mukana ovat maamme eturivin tutkijat yli tutkimuslaitosrajojen. Laaja yhteistyö on osoitus yhteisestä halusta löytää tutkimuksen keinoin haastavaan ongelmaan ratkaisu, josta koituisi hyötyä monelle eri taholle", TOXTEST-hankekokonaisuudesta vastaava johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.

Lisätietoja

 

Johtaja Jari Keinänen
sosiaali- ja terveysministeriö
p. 050 354 7138
jari.keinanen(at)stm.fi

Projektijohtaja Risto Aurola
p. 0400 434 722

Lue aiheesta lisää - Toxtest -hankkeen tiedote: