Urakkasopimusasiakirjat syyniin

YH:n kuvapankki / Pentti Hokkanen

 

Kosteus- ja hometalkoiden tavoitteena on muuttaa korjausrakentamisen toimintakulttuuria niin, että se mikä korjataan, korjataan oikein ja oikeassa järjestyksessä. Tällä hetkellä kosteusvauriokorjaustyömailla käytännöt vaihtelevat hyvin organisoidusta, pölynhallinnan ja valvonnan osalta tarkasti huolehditusta työmaasta täydelliseen kaaokseen. Kaaoksen tuloksena yleensä ympäröivät tilat sotketaan homepölyllä, käyttäjät ja työntekijät oireilevat ja pahimmillaan myös itse korjaus epäonnistuu laadunvalvonnan pettäessä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kosteus- ja homevauriokorjaamisen erityispiirteet huomioivat asiakirjamallit, jolloin kosteusvaurioiden korjaamisen laatu tulisi huomioitua jo valitsemalla asiakirjapohja oikein. Työhön liittyvän esiselvityksen toteuttaa opinnäytetyönä insinööriopiskelija Jukka-Pekka Sjöblom Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan osastolta ja sitä ohjaa lehtori Ilkka Paajanen.

Olemassa olevien sopimuspohjien ja -liitteiden kartoituksen sekä sopimusten vaatimustarkastelun jälkeen haastatellaan rakennusurakkasopimusten eri osapuolia. Taustatyön pohjalta kiteytyvät puutteet nykyisissä asiakirjoissa ja syntyy ehdotus uudesta kosteus- ja homevaurioiden korjaukseen soveltuvasta urakkasopimuspohjasta ja/tai sen liitteeksi tarvittavista täydentävistä asiakirjoista, kuten urakkarajaliite, pölynhallintaohje ja siivousohje, jotka testataan eri osapuolilla. Opinnäytetyö valmistuu toukokuussa 2011. Opinnäytetyön pohjalta jalostetaan lopulliset asiakirjamallit yhteistyössä rakennusalan järjestöjen kanssa.

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Sjöblom
juksu.s(at)pp.inet.fi
Puh. 0400 910 130