Betonijulkisivujen kuntotutkimuksista selvitys ja tilaajaohje

YH:n kuvapankki / Jari Kurvinen

 

Säännölliset ja luotettavat kuntotutkimukset ovat olennainen osarakennuskannan ylläpitoa. Haastavaa on, että suuri osa Suomen kiinteistökannasta on taloyhtiöiden ja muiden ei-ammattimaisten omistajien hallussa. Yksiselitteistä tietoa ja selkeitä ohjeita kuntotutkimuksen tilaamisesta ei ole riittävästi, ja yksinomaan halvimmalla hinnalla kilpaileminen johtaa väistämättä ongelmiin.

Suuressa osassa Suomen rakennuskantaa on betoniverhoiltu julkisivu. Betonirakenteiden kuntotutkimusta ohjeistaa Betoniyhdistyksen julkaisu Betonijulkisivun kuntotutkimus BY 42, jota on päivitetty viimeksi vuonna 2002. Käytännössä on havaittu, että BY 42 toimintatapaa ei ole noudatettu, esimerkiksi kohteesta otettujen betoninäytteiden määrät ovat usein ohjeeseen nähden alhaiset. Kokeneinkin kuntotutkija tarvitsee havaintojen tueksi riittävän näyteotannan, sillä rakenneosien materiaaliominaisuudet ja vaurioitumisasteet voivat vaihdella huomattavasti riippumatta ulkoisista merkeistä tai ympäristön olosuhteista.

Betonirakenteisissa julkisivurakenteissa voi betonin ja betoniterästen vaurioiden lisäksi olla myös homevaurioita. Tyypillisiä homevaurioituneita kohtia ovat ikkunoiden ja ovien rakenteet ja niiden kiinnitysalustaksi betonin sisään asennetut nk. apukarmit tai muut puuosat. Varsinkin ikkunoiden alapuolisissa osissa voi myös lämmöneristeissä olla homevaurioita.

Kosteus- ja hometalkoot on mukana rahoittamassa tutkimusta, jossa selvitetään, mitkä ovat betonijulkisivun kuntotutkimuksen keskeiset sisältövaatimukset ja miten ne saadaan mukaan tarjouksiin. Työssä keskitytään pääosin 60-80 -luvuilla rakennettuun betonijulkisivuiseen elementti­kerrostalokantaan. Tarkasteltavana ovat tyypilliset julkisivu- ja parvekerakenteet. Kosteus- ja hometalkoiden tavoitteena on ohjeistaa julkisivujen kuntotutkijoita siten, että nämä betonirakenteita tutkiessaan havaitsisivat myös julkisivujen homevaurioiden tutkimus- ja korjaustarpeet.

Tutkimuksen tekee diplomityönään TkK Matti Herranen Aalto-yliopistosta. Tavoitteena on luoda tilaajille käytännönläheinen ohje tarjouspyynnön laadintaan sekä kuntotutkimustarjousten laajuuden ja sisällön vertailuun. Ohjetta varten laaditaan ehdotus kuntotutkimusten laajuuteen perustuvasta luokittelujärjestelmästä. Ohjeessa havainnollistetaan kuntotutkimuksen keskeisiä osa-alueita tehtäväluetteloiden avulla. Tutkimuksen taustatyö valmistuu huhtikuussa, uudistetun tilaajan ohjeen ensimmäinen versio toukokuussa ja työ kokonaisuudessaan kesällä 2011.

Lisätietoja:

Matti Herranen
matti.herranen(at)vahanen.com
Puh. 040 8266 758