Tilaajaohje sisäympäristöongelmien ratkaisemiseen

 

Kiinteistöjen omistajat ja työnantajat tilaavat säännöllisesti sisäympäristöön liittyviä tutkimuksia ja monenlaisia konsulttipalveluja sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Sisäympäristöongelmalla tarkoitetaan homeongelmaa, ilmanvaihto-ongelmaa, lämpötilaongelmia tms. ongelmia, jotka voivat aiheuttaa tiloissa oleskeleville oireita tai sisäilma tuntuu epämiellyttävältä. Esimerkiksi haisee.

Sisäympäristöongelmien ratkaisun onnistumisen kannalta on oleellista, että tilaaja osaa määritellä oikein tarvittavan palvelun ja saa vertailukelpoisia tarjouksia. Näiden ongelmien ratkaisemisessa on tärkeää kokonaisvaltainen lähestymistapa. Palvelujen tarjoajilla tulee olla riittävä pätevyys ja ammattitaito ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tällä hetkellä ei ole sisäympäristöongelmien asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi kattavaa tilaajaohjetta, joka ohjaisi kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan.

Työterveyslaitos laatii yhteistyössä tilaajien ja tuottajien (mm. insinööritoimistot) kanssa näiden ongelmien ratkaisemiseen liittyvien palvelujen hankkimiseksi ohjeistuksen ja yhtenäiset sisällöt, joilla tarjouksia kaupallisilta toimijoilta pyydetään. Ohjeessa kuvataan lähestymistavat, joilla sisäympäristötutkimuksia tehdään ja pätevyysvaatimukset niille. Ohjeen avulla:

  • vahvistetaan tilaajan osaamista sisäilmaongelman ratkaisuprosessissa sekä varmistetaan kokonaisvaltaisen näkökulman toteutuminen sisäympäristöongelmien selvityshankkeissa
  • varmistetaan toimijoiden osaaminen ja selvitysten laatu
  • varmistetaan ratkaisuprosessin johdonmukainen ja ammattitaitoinen ohjaus sekä tilaajan tuki koko prosessin ajan tilojen käyttäjien terveyden kannalta
  • vaikutetaan alan toimijoiden pätevyysvaatimuksiin sisäympäristöselvityksissä sekä yhtenäistetään ammattitaitoisten alan toimijoiden ja konsulttien toimintaa sisäympäristön selvitys- ja ratkaisuprosesseissa
  • varmistetaan sisäympäristöpalvelujen sisältöjen vertailukelpoisuus

Yhteyshenkilö ja lisätietoja

Sanna Lappalainen,
p. 0304742961 tai 0407152204
sanna.lappalainen(at)ttl.fi