Kosteus- ja hometalkoot selvitti asuntokaupan pohjoismaisia käytäntöjä


Kosteus- ja hometalkoiden tilaamassa ja Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n kokoamassa selvityksessä tarkasteltiin pohjoismaista asunto- ja asuinkiinteistökantaa sekä niihin liittyvää kaupantekoa. Myyjän ja ostajan velvollisuudet ovat pitkälti samankaltaisia eri maissa, mutta kaupan turvan työkaluissa, kuten kuntotarkastuksissa ja vakuutuksissa on selviä eroja. Selvityksen perusteella vahvin asuntokaupan turva löytyy Tanskasta.

YH:n kuvapankki / Pentti Hokkanen

Osana Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmaa tehdyssä selvityksessä arvioitiin muun muassa asuntokaupan lainsäädäntöä, vastuukysymyksiä sekä kaupanteon yhteydessä tehtäviä kuntotarkastuksia ja osapuolille tarjottavia vakuutuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa*.

Kussakin selvitykseen osallistuneessa maassa on noin 1-1,5 miljoonaa erillistä pientaloa. Suomessa pientalokauppoja tehdään selvästi vähemmän kuin muissa vertailumaissa keskimäärin. Eniten pientaloja myytiin Ruotsissa, missä yli 57 000 asuinkiinteistöä vaihtoi omistajaa vuoden sisällä. Suomessa vastaavasti vain 15 000 asuinpientaloa vaihtoi omistajaa.

Tanska osoittautui selvityksessä ainoaksi maaksi, jossa kiinteistökaupan yhteydessä suoritettavan kuntotarkastuksen sisältöä, kuntotarkastajien koulutusta ja valvontaa sekä kuntotarkastusraportin sisältöä säännellään asetuksella. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vastaavan tasoista sääntelyä ei ole. Asunto- ja kiinteistökaupan vakuutuksilla pyritään puolestaan turvaamaan ostajan tai myyjän asema, mikäli rakennuksessa ilmenee vaurioita, joista ei oltu tietoisia kaupantekohetkellä. Vakuutusten tarjonta, sisällöt ja hinnat poikkeavat toisistaan eri maissa.

Muissa selvitykseen osallistuneissa maissa asunto- tai kiinteistökaupan vakuutukset ovat jo arkipäivää. Ruotsissa vakuutuksia on kolmenlaisia, Norjassa myyjä voi ottaa kiinteistönsä myynnin yhteydessä 10-vuotisen omistajanvaihdosvakuutuksen ja toista osapuolta turvaa asunnonostajan vakuutus. Tanskassa myyjää ja ostajaa suojaa omistajanvaihdosvakuutus, joka kattaa asuntokaupan salatut viat ja puutteet ja joka myönnetään kuntotarkastusraportin perusteella. Vakuutus on määritelty säännöksissä siten, että se kannattaa ottaa kaikissa tilanteissa.

* Kosteus- ja hometalkoiden teettämän selvityksen laati syksyllä 2009 Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n työryhmä. Ruotsin osuuden kokosi Per Bergström Anticimex Ab, Norjan Roy Nilsen Anticimex A/S ja Tanskan SabroeMarketing.

Lisätietoja:

Marko Malmivaara, toimitusjohtaja
Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy
Puh. 0400 464 934,
marko.malmivaara(at)racx.fi

Kosteus- ja hometalkoot
Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö
Puh. 050 572 6351
juhani.pirinen(at)ymparisto.fi

Selvityksen lehdistötiedote kokonaisuudessan

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa