Hyvä sisäilmaongelmien selvityskäytäntö - Työterveyslaitos talkoissa


Pilot - hanke

Työterveyslaitos toteutti loppuvuodesta 2010 viidellä paikkakunnalla kiinteisö- ja rakennusalan sekä sisäympäristön asiantuntijoille suunnatun koulutuskierroksen hyvistä käytännöistä vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. Tarkoituksena koulutuskierroksella oli levittää ajankohtaista ja tutkittua tietoa asiantuntijoille ongelmien ratkaisun tueksi. Hyvillä käytännöillä tarkoituksena on tehostaa kosteusvaurioiden ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista työpaikoilla ja muissa tiloissa. Pilottia jatketaan tulevina vuosina. Hankkeen arviointi on tällä hetkellä käynnissä ja sen tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.

Yhteistyötä kuntaliiton ja kaupunkien kanssa

Kuntaliiton ja kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kuopio) kanssa saatiin valmiiksi uusi toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Tarkoitus on että toimintamallia nyt jalkautetaan myös muihin kuntiin. Tavoitteena on edistää kuntien valmiuksia ratkaista vaikeita sisäilmaongelmia. Hanke jatkuu osana Kosteus- ja hometalkoita ja se jalkautetaan soveltuvin osin myös taloyhtiöihin.

Lisätietoja:

teemajohtaja Kari Reijula
p. 040 550 2050
kari.reijula(at)ttl.fi

tiimipäällikkö Sanna Lappalainen
p. 040 715 2204
sanna.lappalainen(at)ttl.fi