Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen määrä ja taso vaihtelevat huomattavasti

 

YHA Kuvapankki / Laura Oja

Osana koulutuksen ja pätevöitymisen hankekokonaisuutta kartoitettiin ammattikorkeakouluissa annettavan kosteus- ja home- sekä sisäilmaongelmaopetuksen nykytilaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä opetuksen sisältöä että määrää ja sen toteutti opinnäytetyönään Eija Haapanen Itä-Suomen yliopiston Aducatessa.

"Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen määrä ja sisältö vaihtelevat huomattavasti eri oppilaitosten välillä. Samalla tutkintonimikkeellä valmistuvilla opiskelijoilla saattaa olla hyvin eritasoinen tietämys rakennusterveyteen liittyvistä asioista", Eija Haapanen kiteyttää kartoituksen tulokset.

Kyselyssä kartoitettiin 30 eri rakennusterveyteen liittyvää aihealuetta. Lähes kaikkia aiheita opetetaan, mutta lähiopetuksen määrä ja sisältö vaihtelevat huomattavasti eri oppilaitosten välillä. Tilanteen taustalla on useita osatekijöitä.

"Opetussuunnitelmat ovat koulukohtaisia ja opetuksen sisältöön vaikuttavat kunkin koulun ominaispiirteet ja vahvuudet. Tuntimääriä on jouduttu arvioimaan, koska niitä ei ole ollut suoraan todettavissa esim. opetussuunnitelmista. Teemat tulevat esiin monissa opintojaksoissa limittäin. Myös opettajien osuus opetuksessa on huomioitava: jokaisella on henkilökohtainen tausta, jotka vaikuttaa osaltaan opetuksen sisältöön", Haapanen kertoo.

Vastaajien palautteessa koettiin tarvetta yhtenäistää rakennusterveysopetusta jopa valtakunnallisella tasolla, ja siten taata kaikille alan opiskelijoille riittävät perustiedot. Tutkintoja voidaan kehittää laatimalla yhtenäiset koulutussisällöt ja toteuttamalla tarvittavat lisäkoulutukset. Kosteus- ja hometalkoiden keskeisenä tavoitteena onkin luoda alalle yhtenäinen koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä.

YHA Kuvapankki / Kerttu Malinen

"Rakennusalalla saman tutkintonimikkeen suorittaneet sijoittuvat hyvin laaja-alaisesti eri työtehtäviin. Tästä syystä on välttämätöntä opettaa kaikille rakentamisketjussa toimiville riittävät tiedot ja toimintatavat rakennusterveysasioista. Myös oman osaamisen jatkuva kehittäminen tutkinnon suorittamisen jälkeen pitäisi sisäistää jo koulutuksen aikana. Tärkeää ovat niinikään rakentamiseen liittyvät asenteet, sillä vastuun ottaminen suoritetusta työstä on pitkälti asennekysymys", Haapanen painottaa.

Lisätietoja:

Eija Haapanen
p.040-822 3417
eija.haapanen(at)talokki.fi

Lopputyö kokonaisuudessaan