Kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen osaksi talonrakennusalan erikoisammattitutkintoa


Opetushallituksen antama määräys talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon perusteista astui voimaan 1.4.2011 alkaen. Yksi näyttöön perustuvan tutkinnon valinnaisista suuntautumisalueista on kosteus- ja homevauriokorjaaminen. Tutkintoa on valmisteltu yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoiden kanssa.

YHA Kuvapankki / Pentti Hokkanen

Kosteus- ja homevaurioiden korjaamista on nyt mahdollista opiskella osana talonrakennusalan erikoisammattitutkintoa. Opetushallituksen huhtikuun alussa voimaan astuneen määräyksen mukaan talonrakennusalan erikoisammattitutkinto koostuu kahdesta pakollisesta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaisia tutkinnon osia on neljä, joista yksi on kosteus- ja homevauriokorjaaminen. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

"Pohdimme aluksi, tulisiko kosteus- ja homevaurioiden korjaamiselle perustaa jopa oma tutkintonsa. Se sopi kuitenkin hyvin valinnaiseksi osaksi jo olemassa olevaa talonrakennusalan erikoisammattitutkintoa, joten näimme tämän vaihtoehdon loogisempana", kertoo tutkinnon perusteista vastaava yli-insinööri Arto Pekkala Opetushallituksesta.

Tutkinnon pakollisia osa-alueita ovat talonrakennusalan ammattityöt sekä rakentamisen turvallisuuden ja talouden hallinta. Valinnaiseen kosteus- ja homevauriokorjaamiseen erikoistuvien ammattitaitovaatimuksiin kuuluu vaurioituneen alueen eristäminen sekä kosteus- ja homevauriokorjauksen toteuttaminen kokonaisuudessaan.

Näyttötutkintoon osallistumiselle ei lain mukaan voida asettaa ennakkoehtoja. "Käytännössä tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuminen vaatii kuitenkin sitä, että tutkintoa suorittavalla on hallussaan ammattitutkintotason osaaminen ja hän on talonrakennusalan kokenut ammattilainen", Pekkala selventää.

Ammattikäytäntöjen ja -tietojen hallinta sekä kyky soveltaa niitä tositilanteessa osoitetaan tekemällä kosteus- ja homevauriokorjausta todellisessa työympäristössä. Valmistavaan koulutukseen kuuluu myös lähiopetuspäiviä.

Oppilaitosten, jotka haluavat järjestää talonrakennusalan erikoisammattitutkintoon tähtäävää opetusta, on solmittava järjestämissopimus Opetushallituksen asettaman talonrakennusalan tutkintotoimikunnan kanssa. Talonrakennusalan tutkintotoimikunnan yhteystiedot ja järjestämissopimuksen pohja löytyvät Opetushallituksen sivuilta (Linkki: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tutkintotoimikunnat/arkkitehtuuri_ja_rakentaminen.)