Senaatti-kiinteistöissä testataan rakennuksiin integroitavia kosteusantureita


Senaatti-kiinteistöt on mukana VTT:n ja Aalto-yliopiston RAILO-projektissa, jossa kehitetään, valmistetaan ja testataan rakennusten rakenteisiin integroitavia kosteusantureita. Kosteus- ja hometalkoiden sekä Senaatti-kiinteistöjen yhteistyönä projektille on voitu osoittaa antureiden testauskohteita.

Kosteuteen liittyvät ongelmat syntyvät rakennuksissa usein pitkän ajan kuluessa ja piilossa rakenteiden sisällä, joten niiden havainnoiminen ja niihin reagoiminen on usein vaikeaa. Siksi olisi tärkeää, että rakenteiden kuntoa ja erityisesti suhteellista kosteutta voitaisiin seurata säännöllisesti koko rakenteiden eliniän ajan. Lyhyemmätkin seurantajaksot tuovat merkittäviä etuja esimerkiksi korjausrakentamisen laadunvarmistuksessa. Seurannasta on hyötyä jo rakennusvaiheessa, jolloin voidaan tarkkailla rakenteiden kuivumista. Kun kosteusongelmat havaitaan ajoissa, jäävät niiden aiheuttamat haitat ja kustannukset huomattavasti pienemmiksi.

YHA Kuvapankki / Terho Pelkonen

"Parhaimmillaan anturointi lopettaisi kiireen pitämisen työmailla, koska se pakottaisi urakoitsijan huolehtimaan siitä, että rakenteet kuivatetaan valmiiksi ennen seuraavaa työvaihetta. Rakenteita ei myöskään tarvitse pinnoitusvaiheessa erikseen kosteusmitata, koska ajantasainen tieto kuivumisesta olisi koko ajan saatavilla. Rakennuksen tilaajalle kertyisi samalla dokumentaatio siitä, onko kuivatusvaihe tehty oikein ja mahdollisen kosteusvaurion myöhemmin syntyessä nähdään heti, onko kyseessä rakennusaikainen kosteus", Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen luettelee uuden menetelmän hyötyjä.

Anturimoduuli, joka on luettavissa langattomasti rakenteiden sisältä, on ideaalinen monitorointimenetelmä suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen. Rakennuksiin integroitavien etäluettavien kosteusanturien luotettavuus (eli RAILO) - projektin tavoitteena on kehittää, valmistaa ja testata langatonta anturimoduulijärjestelmää. Tekesin rahoittaman tutkimushankkeen tutkimusosapuolina ovat VTT ja Aalto-yliopisto, mukana on useita yritysosapuolia sekä muun muassa Espoon ja Helsingin kaupungit.

Senaatti-kiinteistöissä antureita testataan kahdessa kiinteistössä: valtion Virastotalossa Turussa sekä Hämeenlinnan poliisitalossa. Virastotalo on peruskorjauskohde ja Hämeenlinnan poliisitalo puolestaan rakenteilla oleva uudisrakennus. Kohteissa testataan sekä ns. passiivisia antureita, joita käydään lukemassa että ns. aktiivisia antureita, jotka pystyvät itse lähettämään tietoa.

Lisätietoja:

Johtaja Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt
jukka.riikonen(at)senaatti.fi
p. 0400 137 554

RAILO - anturin esite