Ok -talojen säännöllinen kiinteistönpito ja kunnon seuraamisen edistäminen -uusia työkaluja etsitään

YHA Kuvapankki / Tapio Heikkilä

Kosteus- ja hometalkoissa käynnistyy hanke, jossa selvitetään miten omakotitalojen omistajat saataisiin entistä paremmin seuraamaan talojensa kuntoa, tekemään tarvittavat huoltotoimet säännöllisesti ja peruskorjaamaan vanhentuneet rakennusosat ajoissa. Kustannussäästöjen ohella hyvä kiinteistönpito ja seuranta auttavat ennaltaehkäisemään talojen ennenaikaista rapistumista ja estämään muun muassa terveyshaittoja aiheuttavia vaurioita. Työryhmän ehdotus työkalupakin sisällöstä valmistuu keväällä 2012.

"Suomessa on lähes 1 100 000 omakotitaloa, jotka pääsääntöisesti ovat vailla ammattimaista kiinteistönpitoa tai sen ohjausta. Tämä voi johtaa talojen ennenaikaiseen rapistumiseen ja kalliisiin korjauksiin. Seurauksena voi olla myös terveyshaittoja aiheuttavia vaurioita. Tilanne ei vastaa olemassa olevia säädöksiä, jotka velvoittavat kiinteistön omistajan huolehtimaan rakennuksensa turvallisuudesta ja terveellisyydestä", Kosteus- ja hometalkoiden vetäjä Juhani Pirinen taustoittaa.

"Talojen hyvä ylläpito vaatii huoltokirjan, jota noudattamalla ongelmat yleensä ennaltaehkäistään tai ne havaitaan nopeasti. Pääosa kiinteistökannastamme on kuitenkin edelleen vailla huoltokirjaa eikä tällaista synny edes talokauppojen yhteydessä tehtävissä kuntotarkastuksissa. Huolto-ohjeen voi talonomistaja laatia itsekin, jos osaamista vanhoista rakennuksista on kertynyt. Usein kuitenkin olisi syytä saada avuksi rakennusalan ammattilainen, jotta varsinkin kosteusongelmiin liittyvät riskit ja energiansäästönäkökulmat tulisivat oikein huomioiduksi."

VTT:n laskelmien mukaan ylläpitokustannuksissa säästettäisiin jopa 30 % silloin, kun kiinteistönpitoa tehdään ennakoivasti ja suunnitellusti. Vaikka tarve parempaan kiinteistönpitoon on ilmeinen ja hyödyttäisi kaikkia osapuolia, löytyy sen puutteeseen useita syitä.

YHA Kuvapankki / Pentti Hokkanen

"Taustalla voi olla osaamisen tai tiedonpuute, usein myös raha tai ikääntyminen, jolloin voimavarat talon kunnossapitoon eivät enää riitä. Merkittävä syy on myös uusien talojen teknistyminen, jolloin saatetaan tarvita ammattilaisen apua jo peruskunnossapitoon. Omakotitalojen omistajat tarvitsevatkin lisää tietoa, tukea ja työkaluja kiinteistönsä kunnon seurantaan ja ylläpitoon", hankkeen työryhmää vetävä kiinteistöneuvos, DI Markku Salminen sanoo.

Kosteus- ja hometalkoiden hankkeen tavoitteena on selvittää yhteistyössä eri tahojen kanssa, millä keinoin omakotitalojen kunnon seurantaa voitaisiin edistää ja siten ennaltaehkäistä rakennusten ennenaikaista rapistumista ja siitä syntyviä ongelmia.

"Tämä on keinojen etsimisprojekti, jossa työryhmä tutkii vaihtoehtoja monesta eri näkökulmasta. Selvitettävänä ovat ainakin taloudelliset ohjausmekanismit kuten avustukset ja verohelpotukset, viestintä ja neuvonta, järjestökentän omavalvonta ja laadunvalvonta sekä lainsäädännön ja julkisen valvonnan rooli", Markku Salminen arvelee. Työryhmän selvitys omakotitalojen kunnossapidon tilasta, kehitystarpeista sekä ratkaisuvaihtoehdoista on määrä valmistua toukokuussa 2012.

Lisätietoja:

Markku Salminen, kiinteistöneuvos, DI
Puh. 0400 432 889, markku.salminen(at)kotikone.fi

Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot
Puh. 050 572 6351, juhani.pirinen(at)ymparisto.fi