Senaatti-kiinteistöjen sisäympäristöklinikka toimii aktiivisesti


Pilottikohteena Virastotalo Turussa

Senaatti-kiinteistöihin perustettu sisäympäristöklinikka Sykli kokoontuu kuukausittain johtaja Jukka Riikosen johdolla. Sykli koostuu Senaatti-kiinteistöjen erityisasiantuntijoista sekä alueiden ja toimialojen sisäilmayhdyshenkilöistä. Mukana on myös Työterveyslaitoksen asiantuntijoita.

Syklin tavoitteena on tukea Senaatti-kiinteistöjen sisäistä työskentelyä valtion kiinteistöjen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmanratkaisussa. Yhtenä tehtävänä on alueille annettavan asiantuntijatuen kehittäminen.

Sisäilmaklinikan asiantuntijatuen pilottikohteena on valtion Virastotalo Turussa. Turun kohde toimii myös muiden valtion virastojen korjauskohteiden pilottina.

Vuonna 1967 valmistunut Virastotalo on parhaillaan mittavassa peruskorjauksessa. Viime vuonna valmistuneet julkisivutyöt jatkuvat nyt sisätilojen uudistuksella. Hanke on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2013.

Sykli tutustui kohteeseen toukokuun alussa ja totesi hankkeen olevan hyvässä mallissa. Talossa on tehty kattavat kosteuskartoitukset ja kaikki jäljellejäävät rakenteet vielä tutkitaan ja tarvittaessa korjataan perusteellisesti, jotta niihin ei jää kosteutta ylläpitäviä ja sisäilmaa huonontavia seikkoja. Peruskorjauksen yhteydessä muun muassa testataan rakenteisiin integroitavia kosteusantureita VTT:n ja Aalto-yliopiston Railo-projektissa. Rakennuksen julkisivu ikkunoineen sekä katto on jo peruskorjattu, salaojitusta parannettu ja ryömintätilaan tehty erillinen ilmanvaihto. Kokonaisuudessaan rakennuksen ilmanvaihto parannetaan nykyvaatimusten mukaiseksi.

Taloon on myös perustettu sisäilmatyöryhmä, jossa ovat edustettuina talon käyttäjät, työterveyshuolto, Työterveyslaitos, Senaatti-kiinteistöt sekä sisäilma-asiantuntija.

Hankkeessa panostetaan aktiiviseen ja avoimeen viestintään mm. yhteistyöllä asiakkaiden viestintävastaavien kanssa sekä jakamalla talon käyttäjille tietoa kaikista toimenpiteistä, joiden avulla talo uudistuu toimivaksi ja terveelliseksi työympäristöksi.

Peruskorjauksen valmistuttua talo tarjoaa käyttäjilleen valtiohallinnon uudistusta tukevat nykyaikaiset toimitilat. Talosta kehitetään myös vireä kohtaamis- ja palvelupaikka turkulaisille ja kaikille talon palveluja käyttäville lounaissuomalaisille.

Lisätietoja:

Sisäilmaklinikan osalta:
Johtaja Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt
jukka.riikonen(at)senaatti.fi

Virastotalon osalta:
projektipäällikkö Tarja Hietamäki, Senaatti-kiinteistöt
tarja.hietamaki(at)senaatti.fi
p. 0400 514 636

johtava asiantuntija Sinikka Selänne, Senaatti-kiinteistöt
sinikka.selanne(at)senaatti.fi
p. 0400 271 503