Eduskunnan tarkastusvaliokunta teettää laajan tutkimuksen kosteus- ja homeongelmista


Eduskunnan tarkastusvaliokunta aikoo selvittää rakennusten kosteus- ja homeongelmien syitä ja vaikutuksia ja teettää aiheesta laajan tutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja tuottaa uutta ajankohtaista tietoa kosteus- ja homeongelmien laajuudesta ja syistä sekä kartoittaa ongelmasta aiheutuvia kansantaloudellisia ja julkistaloudellisia vaikutuksia. Tutkimuksessa myös arvioidaan jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

YHA Kuvapankki / Pentti Hokkanen

Tarkastusvaliokunta haluaa myös kartoittaa kosteus- ja homeongelmien vaikutuksia tulevaisuudessa, mikäli kehitys jatkuu nykyisenlaisena. Tarkastelussa ovat muun muassa korjausvelan kehittyminen sekä ongelmien terveydelliset, kansantaloudelliset ja julkistaloudelliset haitat tulevaisuudessa.

"Eduskunnan tarkastusvaliokunta tarttuu tärkeään aiheeseen ja tukee hienosti Kosteus- ja hometalkoiden työtä. Itse näkisin tärkeimmäksi tutkimusaiheeksi nimenomaan tulevaisuuden. Jos home- ja muiden sisäilmaongelmien määrä pysyy näin suurena tai jopa kasvaa korjausvelan kasvun myötä, niin kuinka sairaita ja työkyvyttömiä uudet sukupolvet ovatkaan? Miten voimme lisätä työvuosia ja parantaa työssä jaksamista, jos kotien, päiväkotien, koulujen ja työpaikkojen olosuhteet vielä tästäkin huononevat? Näitä skenaarioita ei tarvita ihmisten pelottelemiseen, vaan yksinkertaisesti sen ymmärtämiseen, miten isosta ja vaikuttavasta asiasta näissä homeongelmissa oikeasti on kysymys" toteaa Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen.

Kosteus- ja homeongelmia koskeva tutkimus on neljäs aihe, josta tarkastusvaliokunta tilaa ulkopuolisen ja riippumattoman asiantuntijatahon tutkimuksen. Aikaisemmat selvitykset ovat koskeneet verotuloennusteiden osuvuutta (vuosina 1998-2007), harmaan talouden nykytilaa Suomessa (2009) sekä valtion omistajaohjauksen valvontaa (2010).

Tutkimuksen kohteena on koko Suomen rakennuskanta, ja se valmistuu elokuun 2012 loppuun mennessä.

Eduskunnan julkaiseman tiedotteen pääsette lukemaan täältä.