Kosteus- ja homekorjauksen erikoisosaajien koulutus alkaa

Kuva: Juhani Pirinen


Opetushallituksen antama määräys talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon perusteista astui voimaan viime keväänä. Yksi näyttöön perustuvan tutkinnon valinnaisista suuntautumisalueista on kosteus- ja homevauriokorjaaminen. Ensimmäinen kosteus- ja homevauriokorjaajan erikoisammattitutkintoon tähtäävä pilottikoulutus alkaa tammikuussa JAKK:n Jyväskylän toimipaikassa. Koulutuksen sisältö on rakennettu yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoiden kanssa.

"Koulutuksen tavoitteena on kehittää alalle käytännön spesialisteja, jotka ymmärtävät kosteus- ja homevaurioiden aiheuttajat ja osaavat valita oikeita rakentamisen menetelmiä ongelmia ratkaisemaan. Koska kyseessä on erikoisammattitutkinto, koulutukseen valittavilla tulee olla laaja ja pitkä kokemus rakennusalalla työskentelystä", JAKK talonrakennuksen kehittämispäällikkö Rauno Peltola sanoo.

"Ammattiosaamisen tason nostaminen on ainoa tapa lopettaa epäonnistuvat korjaukset. Erikoisammattitutkinnon omaavia ammattilaisia on tulevaisuudessa saatava kaikkiin homevauriokorjauskohteisiin. Toivottavasti ammattitaitovaatimus sisältyy jatkossa myös kaikkiin urakkasopimuksiin", Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen peräänkuuluttaa.

Haku koulutukseen alkaa ennen vuodenvaihdetta. Koulutus on laajuudeltaan 120 päivää, joista 20 päivää on lähiopetusta ja loput verkko-opiskelua sekä työssäoppimista. Koulutus on tarkoitettu sellaisille ammatissa jo pidempään työskennelleille, jotka tarvitsevat työssään monipuolista näkemystä kosteus- ja homevaurioiden korjaamisesta ja vauriokorjauksen suunnittelusta. Koulutuksen käyneet voivat hakea tutkintotoimikunnalta erikoisammattitutkintotodistuksen.

Lisätietoja koulutuksesta löydätte JAKK:n internetsivuilta: JAKK: Kosteus- ja homekorjauspesialistiksi JAKKissa tai ottamalla yhteyttä Rauno Peltolaan p. 044 735 5499, rauno.peltola(at)jakk.fi