Työterveyslaitoksen tutkimusryhmä selvittämään rakennusten kosteus- ja homeongelmaa

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vireillepanemassa tarjouskilpailussa koskien rakennusten kosteus- ja homevaurioiden syitä, laajuutta ja vaikutuksia selvityksen tekijäksi on valittu Työterveyslaitoksen tutkimusryhmä. Professori Kari Reijulan johtamaan tutkijaryhmään kuuluu useita eri tieteenalojen asiantuntijoita. Lue Eduskunnan tiedote asiasta täältä.