Kosteusvaurio- ja homekorjauksissa suojaus ja siivous erityisen tärkeää


Homepölyn leviämisen estäminen sekä oikeaoppinen siivous ovat tärkeä osa kosteus- ja homevauriokorjausta. Oikein tehty suojaus ja siivous vähentävät sekä käyttäjien että korjaustyötä tekevien altistumista homepölylle. Asianmukaiset suojaukset helpottavat myös korjausten jälkeistä siivousta. Korjauskohteiden suojauksesta ja siivouksesta on oma ohjeensa, jota on nyt täydennetty ja päivitetty osana Kosteus- ja hometalkoita.

YHA Kuvapankki / Pentti Hokkanen

Homevaurioituneiden rakenteiden purkamisen ja korjaamisen aikana homepölyn määrä sisäilmassa voi kasvaa jopa miljoonakertaiseksi lähtötilanteeseen verrattuna. Eristämällä remonttialue ja estämällä siten homepölyn leviäminen suojellaan muiden tilojen käyttäjien terveyttä sekä irtaimistoa.

”Kiinteistönomistajien, niin yksityisten kuin julkistenkin, tulisi jo tarjouspyynnössä vaatia asianmukaista remontin aikaista tilojen ja työntekijöiden suojausta sekä oikein tehtyä siivousta. Sekä remontoinnissa että siivouksessa on käytettävä osaavia ammattilaisia”, Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n toiminnanjohtaja Jouko Leppänen painottaa.

Asianmukainen suojaus ja siivoaminen jo remontin aikana vähentävät ja helpottavat korjauksen jälkeen tarvittavaa homeettomaksi siivousta. Työn aikana on tärkeää käyttää henkilökohtaisia suojaimia, joilla estetään homepölyn ja homeen hajun pääsy keuhkoihin, limakalvoille ja iholle. Tämä koskee niin taloyhtiöiden kuin yksittäisten asukkaidenkin teettämiä remontteja.

”Alipaineistuksen, suojauksen ja kunnon siivouksen puuttuminen saattaa johtua työn teettäjän tai urakoitsijan tietämättömyydestä tai säästöhaluista. Tällöin remontin jälkeinen huonekalujen ja muun irtaimiston puhdistus jää asukkaan huoleksi ja maksettavaksi. Pahimmillaan asukas ja naapuritkin voivat kärsiä remonttipölyn aiheuttamasta yskästä, nuhasta tai muista oireista kuukausitolkulla remontin jälkeen”, huomauttaa Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen.

Homesiivous vaatii erityisosaamista

”Remontin aikana epäpuhtaudet leviävät helposti ilmanvaihtokanavia pitkin ja remontoijien vaatteiden mukana käytäviin sekä muihin tiloihin. Aina, kun rakenteita puretaan, on syytä suojata remonttialue huolella ja huolehtia, ettei remonttialueelta poistuta remonttivaatteissa. Homevaurioituneiden rakenteiden purkamisen aikana on suositeltavaa käyttää asbestipurkamisen kaltaisia menetelmiä”, Leppänen ohjeistaa.

Tutkimusten mukaan tavanomaisella rakennussiivouksella ei saada homepölyä ja homeenhajua poistettua riittävän hyvin. Siksi homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus tulee tehdä varsinaisen siivouksen jälkeen. Sen tavoitteena on päästä eroon homepölystä ja homeen hajusta, Oikein tehty siivous edistää tilojen käyttäjien onnistunutta paluuta korjattuihin tiloihin.

”Homesiivouksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös siivoojan suojaukseen, siivousvälineisiin sekä -järjestykseen. Esimerkiksi tavallisen pölynimurin sijaan on käytettävä HEPA-suodattimella varustettua imuria ja siivousjätteet on hävitettävä oikeaoppisesti. Rakennussiivouksen, homeettomaksi siivouksen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten ajoitus on tärkeää sovittaa keskenään ylimääräisen työn välttämiseksi”, Leppänen kertoo.

Osana Kosteus- ja hometalkoita on päivitetty ja täydennetty Työterveyslaitoksen aiemmin laatima homesiivousohje. Mukana päivitystyössä on ollut myös Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry. Uusittu ohje homeettomaksi siivouksesta ja irtaimiston puhdistuksesta löytyy Talkoissa nikkaroitua sivulta http://www.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html.

****

Homesiivouksen muistilista:

  • Teetä kosteusvaurioituneiden tilojen remontointi ja homesiivous ammattilaisella.
  • Muista varmistaa, että remontoitavan tilan alipaineistus, suojaus ja siivous ovat mukana jo tarjouspyynnössä.
  • Vaadi myös remontoijien asianmukaista suojausta ja estä homepölyn leviäminen remontoijien mukana.
  • Homesiivous on kosteusvaurioremontin viimeinen vaihe.