Talkoot kartoitti omakotitalon omistajien huoltointoa

YHA Kuvapankki / Pentti Hokkanen

 

Kosteus- ja hometalkoot teetti marraskuussa kyselytutkimuksen, jolla kartoitettiin omakotitalojen huolto- ja kuntotarkastuskäytäntöjä Suomessa. Tutkimus on osa aiemmin käynnistynyttä OKE-hanketta, jossa selvitetään, miten omakotitalojen omistajat saataisiin entistä paremmin seuraamaan talojensa kuntoa, tekemään tarvittavat huoltotoimet säännöllisesti ja korjaamaan vanhentuneet rakennusosat ajoissa.

"Suomessa on lähes 1 100 000 omakotitaloa, joista valtaosa on vailla ammattimaista kiinteistönpitoa tai sen ohjausta. Asiantuntemuksen puute ja huollon laiminlyönti voivat johtaa kalliisiin korjauksiin tai jopa terveyshaittoja aiheuttaviin vaurioihin. Lainsäädännön mukaan omistajan on huolehdittava kiinteistön terveellisyydestä ja turvallisuudesta", taustoittaa talkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen.

Kosteus- ja hometalkoot kartoitti suomalaisille omakotitalon omistajille suunnatulla kyselytutkimuksella omakotitalojen kiinteistönpitoa. Tutkimuksella selvitettiin muun muassa, onko omakotitaloille laadittu huoltokirjaa, miten hyvin omistajat tuntevat talojen riskirakenteita sekä miten omistajat suhtautuvat ammattilaisten tekemiin kuntotarkastuksiin, niiden säännöllisyyteen ja hintaan.

"Kysely osoittaa, kuinka ristiriitaisesti suomalaiset suhtautuvat omistamiinsa rakennuksiin. Rakennukset halutaan pitää kunnossa ja jopa 65 % haluaisi tarkastuttaa talonsa asiantuntijoilla. Tästä huolimatta tarkastamiseen ei olla valmiita uhraamaan euroja. Syynä tähän voi olla myös kuntotarkastajien huono maine", Pirinen sanoo.

Huoltokirja vain joka neljännessä talossa

Tutkimuksessa selvisi, että kolmelle neljästä omakotitalosta ei ole laadittu huoltokirjaa. Vain 16 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi huoltokirjan löytyvän. Heistä lähes 40 prosenttia oli laatinut huoltokirjan itse. Vajaat 30 prosenttia vastaajista, joilla ei ole omakotitalon huoltokirjaa, kokee sen laadinnan kuitenkin tarpeelliseksi. Selvä enemmistö (67%) uskoo pystyvänsä laatimaan talon huoltokirjan itse.

Säännöllistä mutta vapaaehtoista kuntotarkastusta kannatetaan

Miltei kaikki kyselyyn vastanneet tunnistavat kosteus- ja homevaurioihin liittyvät riskit ja niihin puuttumista pidetään tärkeänä. Lähes puolet (49%) vastaajista oli sitä mieltä, että kosteus- ja homevaurioille alttiit rakenteet tulisi tarkastuttaa kokeneella asiantuntijalla. Suurin osa (89 %) omakotitalon omistajista tarkastaisi helposti havaittavat, riskialttiit rakenteet säännöllisesti itse, jos siihen olisi ohjeet esimerkiksi talon huoltokirjassa.

Omakotitaloista 40 prosenttiin ei ole koskaan tehty ammattimaista kuntotarkastusta, mutta kolme neljästä vastaajasta kertoi tarkastaneensa talon itse viimeisen kahden vuoden aikana. Suurin osa omakotitalon omistajista (65%) kuitenkin kannatti ammattilaisen tekemään yleistä kuntotarkastusta joko kolmen, viiden tai kymmenen vuoden välein. Vastaajista 17 prosenttia koki kuntotarkastuksen aiheelliseksi vain talon omistajan vaihtuessa ja viisi prosenttia piti sitä tarpeettomana.

Niukan enemmistön (52 %) mielestä omakotitalon säännöllisen kuntotarkastuksen ei pitäisi olla pakollinen. Kuitenkin talon myyntitilanteessa kuntotarkastusta kannattaisi neljä viidestä ja ostotilanteessa miltei 90 prosenttia vastaajista.

Voitte tutustua kyselyn loppuraporttiin kokonaisuudessaan täällä.

Tutkimuksen toteutti Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä ja siihen vastasi noin 700 omakotitalon omistajaa ympäri Suomen.