Opas putkistojen kuntotutkimukseen tekijöille ja tilaajille

YHA Kuvapankki / Pentti Hokkanen

Suomen LVI-liitto ry on osana Kosteus- ja hometalkoot hanketta käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on laatia putkistojen kuntotutkijoille ja tutkimuksien tilaajille opas LVV-kuntotutkimusten toteuttamiseksi ja tilaamiseksi.

Oppaan  tarkoitus  on yhtenäistää putkistojen kuntotutkimusten laatua, parantaa tutkimusprosessin kulkua sekä tulosten raportointia. "Uudelle oppaalle on tarvetta, sillä nykyiset putkistojen kuntotutkimusoppaat ovat jo osittain vanhentuneita, eivätkä esimerkiksi huomioi uusia putkimateriaaleja, pinnoitus- ja sukitusmenetelmiä tai tutkimusmenetelmiä", kertoo hankkeen projektipäällikkö Marko Lukkari.

"Putkien ja laitteiden vuodot ovat yleisin kosteusvaurioita aiheuttava tekijä mm. vanhoissa kerrostaloissa. Rakennuskannan vanhetessa vuodoista aiheutuvat homeongelmat ovat jatkuvasti lisääntyneet. Järjestelmät on tutkittava ja korjattava ajoissa, ennen vaurioiden syntymistä, jotta vältetään sekä terveyshaitat että ylimääräisen kosteusvauriokorjaamisen kustannukset. Putkistojen kuntotutkimus on tärkeä osa rakennuksen kokonaiskunnon arviointia ja sen pitkän tähtäimen korjaussuunnittelua", Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen muistuttaa.

Tällä hetkellä putkien kuntotutkimusten tulosten taso on vaihteleva eikä alalla toimivat tutkijat käytä yhtenäisiä tutkimusmenetelmiä. Myös asiakaspalautteen mukaan LVV-kuntotutkijoiden ammattitaidossa ja tulosten raportoinnissa on parannettavaa. Kuntotutkimusten tuloksia  on muuan muassa  ollut vaikea asiakkaiden tulkita ja tehdä niiden perusteella taloudellisesti mittavia korjauspäätöksiä. "Vaikka opas on ensisijaisesti suunnattu putkien kuntotutkijoille, tärkeässä osassa on myös palvelun tilaajien ohjeistaminen. Ajatuksena on, että opasta pystyttäisiin tulevaisuudessa hyödyntämään myös alan oppimateriaaleissa ja koulutuksissa", Lukkari sanoo.

Hanke esiteltiin ensimmäisen kerran 1.2. Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetyssä Korjausrakentaminen 2012 -tapahtumassa. Oppaan on määrä valmistua loppusyksyllä ja se on ladattavissa Kosteus- ja hometalkoiden verkkosivuilta vuoden 2013 vaihteen jälkeen.

1.2. tapahtuman esitelmä luettavissa täällä (pdf).

Hankkeen projektiryhmä:

Heimo Levamo, toimitusjohtaja, Remonet Oy
Tuija Kaunisto, kehittämispäällikkö, Vesi-Instituutti WANDER
Hilkka Peltoharju, koulutuspäällikkö, Suomen LVI-liitto ry
Jaakko Laksola, neuvontainsinööri, Kiinteistöliitto Uusimaa ry
Minna Launiainen, toimialapäällikkö, Inspecta Oy
Marko Lukkari, LVV-tutkimusoppaan projektipäällikkö, Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy

Lisätietoja:
Marko Lukkari
puh. 010 470 1860
marko.lukkari(at)asiantuntijapalvelut.fi