KAS -lomake korjaushankkeen avuksi

KUVA: YHA Kuvapankki / Terho Pelkonen

Kosteus- ja hometalkoissa on kehitteillä käytännöllinen arviointi- ja seurantalomake korjaushankkeen tueksi. KAS-lomake kokoaa hankkeen tiedot yhteen paikkaan ja varmistaa, että kaikki osa-alueet tulevat huomioiduksi.

KAS soveltuu käytettäväksi kaikissa korjaushankkeissa ja yleiskielisenä se antaa kattavasti tietoa myös muille kuin rakennusalan ammattilaisille. KAS-työkalu on jatkoa tekniikan kandidaatti Paavo Keron diplomityölle, joka valmistui viime kesänä Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Taustatyönä Kero tutki viiden kunnallisen korjaushankkeen etenemistä ja havaitsi niissä monia puutteita, jotka voivat aiheuttaa korjauksen epäonnistumisen. "Korjaushankkeen onnistuminen on aina kiinni koko ketjusta. Suurimmat ongelmat kiteytyvätkin tiedonkulkuun ja vastuun hajauttamiseen. Pahimmillaan kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa tai -vastuuta hankkeesta", Kero tiivistää. "Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kohteessa korjataan alapohjan vauriot, mutta ei vuotavaa vesikattoa, korjauskustannukset ja aikataulu ylittyvät ja että viestinnästä huolehtii lähinnä paikallislehti."

KAS-työkalun avulla epäonnistumisen riskejä voidaan ennakoida ja vähentää. Arviointi- ja seurantalomake kokoaa yhteen hankkeen perustiedot ja sen avulla voidaan arvioida korjausten vaikutusta terveyshaittoihin ja rakennuksen tekniseen käyttöikään. "Seurantalomakkeen avulla ulkopuolinen saa nopeasti kokonaiskuvan korjaushankkeesta ja myös muut kuin rakennustekniikan ammattilaiset kykenevät arvioimaan korjaushanketta. Tieto ei katoa ja oleelliset seikat tulevat selvitetyksi. KAS-lomake lisää myös hankkeen läpinäkyvyyttä ja selkiyttää vastuun jakautumista", Kero kertoo.

KAS-lomakkeen on tarkoitus valmistua ensi keväänä ja se tulee saataville talkoiden sekä TTY:n rakennustekniikan laitoksen nettisivuille.

Lisätietoja:
Paavo Kero
Tampereen teknillinen yliopisto
Rakennustekniikan laitos
Puh. 040 198 1283
S-posti: paavo.kero(at)tut.fi