Senaatin ja TTL:n kehityshanke poiki toimivan sisäympäristöpaketin


Senaatti-kiinteistöissä aloitettiin määrätietoinen kehitystyö sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi jo viitisen vuotta sitten. Viime vuonna päättyi yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettu kolmivuotinen Senaatti-kiinteistöjen laadukas sisäympäristö -hanke. Hankkeen aikana noin 60 senaattilaista osallistui viisi jaksoa käsittävään koulutusohjelmaan, lisäksi tuotettiin toimintaohjeita erilaisiin käytännön tilanteisiin ja perustettiin SYKLI-sisäympäristöklinikka. Kuukausittain kokoontuvassa SYKLIssä on parikymmentä Senaatin asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

Hankkeen tulokset ja jatkokehitystarpeet on nyt arvioitu Työterveyslaitoksella sekä senaattilaisten että asiakkaiden näkökulmasta ja tulokset ovat rohkaisevia. Senaatti-kiinteistöjen investointijohtaja Jukka Riikonen pitää kuitenkin tärkeimpänä edistysaskeleena sisäympäristöasioissa tapahtunutta asennemuutosta, joka näkyy niin Senaatissa kuin muuallakin kiinteistöalalla.

"Suhtautuminen sisäympäristöasioihin on viimeisten vuosien aikana muuttunut valtavasti ja se on tärkein keino vaikuttaa myös itse ongelmiin. Kun sisäympäristöongelmiin reagoidaan heti, ne tunnustetaan ja tutkitaan kunnolla, ollaan jo hyvällä tiellä kohti myös niiden ennaltaehkäisyä", Jukka Riikonen uskoo.

Koulutusohjelmasta kelpo paketti monelle taholle

"Sisäympäristön koulutusohjelma oli onnistunut niin välittömän kuin viivästetynkin palautteen valossa ja uudistettua toimintamallia sekä -ohjeita pidettiin oman työn kannalta hyödyllisinä. Työkalujen ja toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen on vielä osittain kesken ja sitä tulee tehostaa. Sekä senaattilaiset että asiakkaat arvioivat sisäilmaryhmien yhteistyötä ja toimintaa pääosin myönteisesti. Haastatelluista asiakkaista 74 % koki, että tilan käyttäjiä ja asiakkaita huomioidaan ja kuullaan päätöksenteossa erittäin tai melko hyvin", tutkija Marjaana Lahtinen Työterveyslaitokselta summaa tulokset.

Työterveyslaitos rakentaa kehityshankkeessa syntyneestä koulutusohjelmasta myös muille julkisen puolen kiinteistönomistajille soveltuvaa pakettia. Ohjelmaan sisältyy viisi osiota: toimintatapa sisäilmasto-ongelmissa, vuorovaikutus ja viestintä, koettu sisäympäristö, sisäilmastomittaukset ja tekniset selvitykset sekä laadukkaan sisäympäristön toteutus. Peruskoulutuksen rinnalle on kehitteillä jatko-osa sekä kevyempi sähköinen koulutus. 

Senaatti-kiinteistöissä työtä jatketaan tiiviisti. "Asiakkaan kuuntelua ja herkkää reagointia lisätään, SYKLIn toimintaa edistetään ja alueyhdyshenkilöiden roolia terävöitetään. Lisäksi aiomme koota korjaushankkeista case-pankin yhteisen tiedon ja osaamisen jakamiseksi entistä tehokkaammin Senaatissa", Jukka Riikonen listaa esimerkkejä jatkotoimista.

Raporttiin pääset tutustumaan kokonaisuudessaan täällä.

Lisätietoja:
Jukka Riikonen, jukka.riikonen(at)senaatti.fi
Marjaana Lahtinen, marjaana.lahtinen(at)ttl.fi