Talkoot rakentaa verkkosivuston omakotitalojen kosteus- ja homevaurioiden torjuntaan

YHA Kuvapankki / Tapio Heikkilä


Suomessa on lähes 1 100 000 omakotitaloa, jotka pääsääntöisesti ovat vailla ammattimaista kiinteistönpitoa tai sen ohjausta. Vaikka tarve parempaan kiinteistönpitoon on ilmeinen, löytyy sen puutteeseen useita syitä. Taustalla voi olla osaamisen tai tiedonpuute, usein myös raha tai ikääntyminen. Merkittävä syy on uusien talojen teknistyminen. Puutteet kiinteistönpidossa voivat johtaa talojen ennenaikaiseen rapistumiseen ja kalliisiin korjauksiin. Suomen omakotitalokannassa on jopa joka toisessa talossa merkkejä jonkin asteisesta kosteusvauriosta. Seurauksena voi olla myös terveyshaittoja aiheuttavia vaurioita.

Kosteus- ja hometalkoot rakentaa uuden verkkosivuston, joka tarjoaa omakotitalon omistajille kattavasti ja käytännönläheisesti tietoa talon huoltamisesta ja riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä. Tavoitteena on kannustaa ja ohjata omistajia kunnostamaan ja tarkistamaan talojaan säännöllisesti.

Kiinnostava ja käyttäjälähtöinen tietopankki

Verkkosivustolle tulee tietoa talotyyppiin, rakennusvuoteen ja rakenteisiin perustuen. Mukana on kuuden eri aikakauden tyypilliset omakotitalot. "Eri aikakausien omakotitaloratkaisuja ja näiden tyypillisimpiä kosteusvaurioriskejä kuvataan animoiduilla 3D-kuvilla, jotka havainnollistavat selkeästi rakennusten riskirakenteita", kuvailee talkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen.

Tietojen avulla omistajat pystyvät itse päättelemään talossaan tyypillisimmät sisäilmaongelmien syyt ja vaikeammissa tapauksissa löytämään avukseen pätevän ja luotettavan asiantuntijan. Sivusto palvelee myös omakotitalokauppaan ryhtyviä. Tavoitteena on, että myyjä ja ostaja osaavat paremmin arvioida kaupan kohdetta ja sen ominaisuuksia, ja siten välttää mahdolliset kaupan jälkeiset asuntoriidat.

Uudella sivustolla hyödynnetään monipuolisesti ja kiinnostavasti sisältöä, videoita, kuvitusta, animaatioita ja äänimaailmaa. "Tärkeintä on käyttäjälähtöisyys. Verkkosivustosta rakennetaan helppokäyttöinen ja sisällöllisesti sekä visuaalisesti selkeä ja houkutteleva. Palvelun käyttäjät löytävät sivuilta helposti etsimänsä tiedon", Pirinen lupaa.

Oppimisympäristö myös ammattilaisille

Sivuston yhteyteen laaditaan myös erillinen käyttäjätunnusten taakse suojattu oppimisympäristö, joka palvelee muun muassa rakennustarkastajia sekä kuntotutkimuksen ja korjaussuunnittelun opiskelijoita. Oppimisympäristö toimii foorumina, jossa käyttäjät voivat muun muassa suorittaa kursseja, opettaa toisiaan ja löytää nopeasti informaatiota erilaisista ongelmaratkaisutavoista.

Uuden sivuston sisällön tuottavat Hengitysliiton korjausneuvontatoiminta yhteistyössä talkoiden kanssa. Sivuston teknisestä ja visuaalisesta toteutuksesta vastaa Media Cabinet Oy ja sen on määrä avautua syksyllä 2012.