Odotettu opetusmateriaali pientalojen riskirakenteista valmis


Kosteus- ja homevaurioalan ammattilaisille suunnatusta koulutuksesta on puuttunut rakennusten riskirakenteiden tutkimiseen keskittyvä, kattava opetusmateriaali. Nyt puutteeseen on vastattu, sillä talkoissa juuri valmistuneessa hankkeessa on tuotettu laaja visuaalinen opetusmateriaali pientalojen riskirakenteiden tutkimiseen. Suururakasta on vastannut teknisen tiedon osalta insinööri, kuntotutkija Pertti Heikkinen Savora Oy:stä sekä visuaalisen tuotannon osalta Grafical Oy.

"Hanketiimi on tehnyt upeaa työtä ja materiaali on saanut lausuntokierroksella innostuneen vastaanoton. Kuvakokoelmasta muodostuva aineisto palvelee ensisijaisesti kuntotutkimuksen opettajien työkaluna, mutta sitä voidaan hyödyntää laajemminkin korjausrakennusalalla", talkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen sanoo.

Tunnista ja tutki riskirakenne koostuu valmiista esityskalvoista, joissa käsitellään seikkaperäisesti eri riskirakenteet ja kuvataan, miten ne tutkitaan käytännössä.

"Opetusmateriaalia hyödynnettäessä on syytä korostaa, että kaikki siinä esitellyt talotyypit eivät suinkaan ole vaurioituneita, mutta tietyt niissä olevat rakenteet on kuitenkin tarpeen tutkia, jotta vaurioita voidaan ennaltaehkäistä. Kysymyksessä ei myöskään ole ohje, vaan apuväline opetuksen havainnollistamiseksi", Pertti Heikkinen muistuttaa.

Hankkeen jatkotyönä opetusmateriaalissa esitellyille riskirakenteille laaditaan korjaamista käsittelevä aineisto vastaavalla tavalla esitettynä. Tavoitteena on saada jatkomateriaali valmiiksi kesällä 2012.

Opetusmateriaalin kehittämisehdotukset ja materiaaliin mahdollisesti jääneiden virheiden oikaisut pyydetään lähettämään suoraan hankevastaavalle Pertti Heikkiselle. Asialliset ja kohdennetut ehdotukset huomioidaan materiaalia päivitettäessä.

Opetusmateriaali on vapaasti ladattavissa osoitteessa http://www.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html

Lisätietoa: Pertti Heikkinen, Puh. 0440 277 722, pera.heikkinen(at)savoraoy.com