Hallitus esittää rahaa kosteus- ja homevaurioiden korjauksiin

YM Kuvapankki / Tero Pajukallio

Hallitus esittää tänä vuonna alkaviin oppilaitosten korjaushankkeisiin 20 miljoonaa euroa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden korjaushankkeisiin 10 miljoonaa euroa. Näin ehdotetaan eduskunnalle annetussa vuoden 2012 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä.

Mikäli eduskunta hyväksyy esitetyt määrärahat, myönnetään avustukset ensisijaisesti kosteus- ja homeongelmia sisältävien rakennusten korjaamiseen. Avustukset maksetaan pääosin rakennusaikana.

"Jos määrärahaesitys toteutuu, se on merkittävä edistysaskel ponnisteluissa koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten homeongelmien ratkaisemiseksi. Avustusten saamiselle asetetaan ehtoja, joilla varmistetaan suoritettavien korjausten laatu ja siinä tullaan hyödyntämään edelleen myös Kosteus- ja hometalkoiden asiantuntemusta", johtaja Jari Keinänen STM:stä sanoo.

"Vaikka määräraha ei suinkaan riitä kaikkien maamme homekoulujen ja muiden laitosten korjaamiseen, se on kaivattu viesti siitä, että rakennukset halutaan saada kuntoon. On erittäin tärkeää, että avustuksille asetettavilla myöntöperusteilla varmistetaan korjausten laatu ja sitä kautta korjaushankkeiden onnistuminen", rakennusneuvos Ritva Kivi OKM:stä sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistavat valtionapuviranomaisina toimivia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (oppilaitokset) sekä aluehallintovirastoja (sosiaali- ja terveydenhuolto) määrärahojen hakuun ja avustusten ehtoihin liittyvissä asioissa.

Lisätietoja:
johtaja Jari Keinänen, STM, puh. 09 160 74127
rakennusneuvos Ritva Kivi, OKM, puh. 09 160 77095