KAS – korjaushankkeelle uusi työkalu!


Kosteus- ja hometalkoissa on valmistumassa uusi käytännönläheinen korjausprosessin arviointi- ja seurantalomake KAS, joka kiteyttää hankkeen perustiedot yhteen paikkaan. Kaikille osapuolille ymmärrettävään muotoon koottu hanketieto vähentää tietokatkoksia ja selkeyttää vastuunjakoa, mikä pienentää korjaushankkeen epäonnistumisen riskiä.

KAS-lomakkeen idea lähti Tampereen teknillisen yliopiston tekniikan kandidaatin Paavo Keron diplomityöstä, jossa hän tutki viiden kunnallisen korjaushankkeen etenemistä. Korjaushankkeissa havaittiin puutteita etenkin osapuolten välisessä tiedonkulussa sekä vastuunjaossa, mikä lisäsi hankkeen epäonnistumisen riskiä. "Lähdimme yhdessä diplomityöni ohjaajan Jommi Suonkedon kanssa etsimään ratkaisua esiin nousseisiin ongelmiin ja sen tuloksena syntyi ajatus KAS-lomakkeesta", Kero kertaa.

KAS-lomake on helppokäyttöinen excel-muotoinen lomaketiedosto. Se on suunnattu ensisijaisesti isojen kiinteistön omistajien, kuten kuntien ja asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden prosessin hallintaan.

"Lomakkeelle kirjatut tiedot antavat nopeasti kokonaiskuvan korjaushankkeesta myös rakennusalan ulkopuolisille", Kero summaa. Mukana on tietoa korjauskohteen rakenteiden kunnosta, suunnitelluista korjauksista ja niiden vaikutuksista sekä hankkeen etenemisestä. Myös korjaustoimien kustannusarvio ja vaikutukset rakennuksen käyttöikään sekä kohteen mahdolliset tulevat korjaustarpeet selkeytyvät lomakkeen avulla. "Tieto ei katoa ja oleelliset seikat tulevat selvitetyiksi. KAS-lomake lisää myös hankkeen läpinäkyvyyttä ja selkiyttää vastuun jakautumista", Kero selventää.

Käyttöön jo ennen korjaushanketta

Esimerkiksi kuntien tai muiden suurten kiinteistönomistajien kannattaisi ottaa KAS käyttöön kaikissa kiinteistöissään jo ennen ensimmäistäkään korjaushanketta. "Korjaus on joskus kuitenkin edessä. Lomakkeeseen voidaan kirjata kiinteistöjen lähtötilanne ja näin kohteen pohjatiedot ovat jo valmiina, kun korjaukseen aikanaan ryhdytään", Kero suosittelee.

Vuodenvaihteesta asti työstetty KAS-lomake on ollut maalis-huhtikuun vaihteessa koekäytössä kahdeksalla toimijalla. Heiltä saadun palautteen perusteella lomaketta muokataan ja kehitetään. Viimeistelyjen jälkeen valmis lomake on saatavilla Tampereen teknillisen yliopiston sekä Kosteus- ja hometalkoiden verkkosivuilta kevään kuluessa.

Lisätietoa:
Paavo Kero, tutkimusapulainen
Tampereen teknillinen yliopisto
Rakennustekniikan laitos
Puh. (040) 198 1283, paavo.kero(at)tut.fi