Uusi ohje betonijulkisivun kuntotutkimuksen tilaajalle


Suomen Betoniyhdistys ry on julkaissut uuden ohjeen betonijulkisivujen kuntotutkimusten tilaajille. Ohje on käytännön työkalu tarjouspyyntöjen laadintaan sekä kuntotutkimusten laajuuden ja sisällön vertailuun mm. isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksille. Uudistuksesta on vastannut TkK Matti Herranen Aalto-yliopistosta. Mukana hanketta rahoittamassa on ollut myös Kosteus- ja hometalkoot, jonka tavoitteena on ohjeistaa betonijulkisivujen kuntotutkijoita kiinnittämään työssään entistä tarkemmin huomiota myös homevaurioiden tutkimus- ja korjaustarpeisiin.


Suuressa osassa Suomen kerrostalokantaa on betoniverhoiltu julkisivu. Betonirakenteisissa julkisivuissa voi betonin, betoniterästen ja saumojen vaurioiden lisäksi olla myös homevaurioita, jotka piilevät usein ikkunoiden ja ovien rakenteissa ja niiden kiinnitysalustaksi betonin sisään asennetuissa apukarmeissa tai muissa puuosissa.

YHA Kuvapankki / Janne Ulvinen

TkK Matti Herranen selvitti Aalto-yliopistolla tekemässään diplomityössä betonijulkisivujen kuntotutkimuksen keskeisiä sisältövaatimuksia ja keinoja saada ne mukaan tarjouksiin. Työssä keskityttiin pääosin 60-80 -luvuilla rakennettuun betonijulkisivuiseen elementti-kerrostalokantaan ja tarkasteltavana olivat tyypilliset julkisivu- ja parvekerakenteet. Tulosten pohjalta uudistettiin betonijulkisivujen kuntotutkimuksen tilaajan ohje, joka on osa laajempaa betonijulkisivujen kuntotutkimusta ohjeistavaa BY 42 -julkaisua.

"Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksille ja sitä kautta jokaiselle elementtikerrostalon asunnon omistajalle. Siitä on tehty aiempaa selkeämpi ja kuntotutkimuksen vähimmäisvaatimukset kerrotaan ymmärrettävässä ja konkreettisessa muodossa myös teknistä termistöä vähemmän tunteville. Ohje sisältää lisäksi kuntotutkimusten laajuuteen perustuvan kolmiportaisen luokittelun, joka auttaa tilaajaa jäsentämään tutkimuksen tarvetta ja sisältöä", uudistuksesta vastannut Herranen selventää.

Tuhannen taalan paikka talontarkastukseen


Kosteus- ja hometalkoot on ollut mukana rahoittamassa hanketta. Talkoiden tavoitteena on, että julkisivujen kuntotutkijat kiinnittäisivät työssään entistä tarkemmin huomiota betonijulkisivujen homevaurioiden tutkimus- ja korjaustarpeisiin ja vauriot voitaisiin havaita ajoissa.

"Julkisivut pitäisi tutkia kokonaisuutena, ei pelkästään betoni- tai rakenneosina. Rakennuksen ulkovaippa on ensimmäinen suoja, joka pyrkii pitämään ulkoa tulevan kosteuden poissa ja takaamaan terveelliset sisäilmaolosuhteet. Betonijulkisivujen kuntotutkija on työtä tehdessään näköalapaikalla, jossa hän pystyy havainnoimaan mm. ikkunaliittymiä ja räystäitä hyvinkin läheltä. Se on tuhannen taalan paikka tarkistaa, onko rakennuksessa viitteitä vaurioista", Herranen kiteyttää.

Uusi betonijulkisivujen kuntotutkimuksen tilaajan ohje on ladattavissa maksutta Betoniyhdistyksen sivuilta osoitteessa: http://www.betoniyhdistys.fi/default/www/julkaisut/by_42_tilaajan_ohje/.

Lisätietoja:
Matti Herranen
matti.herranen(at)vahanen.com
Puh. 040 8266 758