Ympäristöyliherkkyyksiä selvitetään STM:n kokoamassa koordinaatioverkostossa


Yhä useampi kärsii ympäristöyliherkkyyksistä, joita aiheuttavat muun muassa homesienet ja mikrobit, erilaiset kemikaalit ja hajusteet sekä sähkömagneettiset kentät. Oireet ovat hyvin yksilöllisiä, eikä niihin usein löydetä lääketieteellistä syytä. Tähän mennessä ympäristöyliherkkyyksien syistä ja hoidosta ei ole ollut olemassa selkeää tutkimusnäyttöä, jonka vuoksi terveydenhuoltoalan ammattilaisilta puuttuu ohjeistus ympäristöyliherkkien kohtaamiseen ja auttamiseen.

Ohjeistuksen kehittäminen ja käyttöönotto edellyttää useiden tahojen yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut koordinaatioverkoston, jonka tarkoitus on muun muassa selvittää, kuinka yleisiä ympäristöyliherkkyydet ovat, mitä vaikutuksia niillä on yksilön toimintakykyyn, miten potilastutkimusta voidaan kehittää ja yliherkkyyksistä kärsivien oireita ehkäistä ja hoitaa.

Verkoston toiminta on osa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKOn Riskienhallinnalla hyvinvointia ja terveyttä -ohjelmaa, jossa ympäristöyliherkkyydet on nostettu yhdeksi selvityksen kohteeksi. SOTERKOssa yhteistyökumppaneina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus.

Lisätietoa:

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta (Linkki: http://www.stm.fi/hyvinvointi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/ymparistoyliherkkyydet)
Säteilyturvakeskuksen sivuilta (Linkki: http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/fi_FI/news_758/)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta (Linkki: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/organisaatio/yhteistyo/soterko/ohjelmat/riskienhallinta/ymparistoyliherkkyydet)