Koulut ja hoitolaitokset kuntoon pitkän tähtäimen suunnitelmalla


Kosteus- ja hometalkoiden tavoitteena on sisäilmaongelmien haltuunotto myös kouluissa ja sosiaali- ja terveyssektorin rakennuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä kuntien yhteistyönä on laadittu vuosille 2012-2020 ajoitettu suunnitelma siitä, miten edetään terveyshaittoja aiheuttavien kosteusvaurioiden poistamiseksi näissä rakennuksissa.

OKM:n ja STM:n yhteistyössä Kuntaliiton kanssa laatima suunnitelma valmistui loppuvuodesta 2011 ja esiteltiin hallitukselle. Suunnitelmassa ehdotettiin muun muassa seuraavan 10 vuoden ajalle vuosittain jaettavaa 100 miljoonan euron määrärahaa kyseisen rakennuskannan kosteus- ja homevauriokorjauksiin. Kehysriihessä ehdotus ei mennyt läpi, sen sijaan eduskunta myönsi lisäbudjetissa vuoden 2012 aikana käynnistettäviin korjaushankkeisiin 30 miljoonaa euroa. Summasta 20 miljoonaa kohdennetaan opetustoimen rakennuksiin ja 10 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen.

YHA Kuvapankki / Raili Malinen

"Tämä oli päänavaus ja ensi syksynä lähdemme edelleen tavoittelemaan suunnitelmassa ehdotettua pitkäkestoista avustuskäytäntöä. Nyt haettaville avustuksille on asetettu myöntöperusteet, joilla varmistetaan korjaushankkeiden laatu ja onnistuminen. Siten voimme osoittaa eduskunnalle ja hallitukselle tällä tavoin myönnettyjen avustusten vaikuttavuuden", johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Arviointityötä varten STM ja OKM ovat perustaneet valtakunnallisen nelihenkisen arviointiryhmän, jonka puheenjohtajana toimii talkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen. Ryhmän tehtävänä on käydä läpi kaikki ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen kautta saapuvat avustushakemukset ja varmistaa, että niissä esitellyt suunnitelmat ja kuntotutkimukset ovat riittävällä tasolla. Lisäksi työryhmä arvioi avustuksen saaneiden hankkeiden toteutussuunnitelmat ja työnjohtajien pätevyyden.

"Määräraha ei suinkaan riitä kaikkien maamme homekoulujen ja muiden laitosten korjaamiseen, mutta se on kaivattu viesti siitä, että rakennukset halutaan saada kuntoon. Tämä asia keskusteluttaa ja huolestuttaa syystäkin niin kansalaisia kuin päättäjiä", rakennusneuvos Ritva Kivi OKM:stä muistuttaa.

Arvioiden mukaan maamme 9000 opetusrakennuksesta homevaurioita on 5-25 prosentissa. Hoitoalan 8000 rakennuksessa välitöntä korjaustarvetta on arviolta 25 %:ssa. Julkisen sektorin kiinteän omaisuuden korjausvelka on arvioitu suurimmaksi opetustoimen rakennuksissa, nykyisellä hintatasolla noin 3,2 miljardia euroa ja toiseksi suurimmaksi sosiaali- ja terveystoimen rakennuksissa 1,9 miljardia euroa.

Lisätietoa:
Johtaja Jari Keinänen, STM, puh. 09 160 74127
Rakennusneuvos Ritva Kivi, OKM, puh. 09 160 77095