KAS – korjaushankkeiden hallinta helpottuu!

 

Korjaushankkeiden prosessinhallintaan on nyt valmistunut uusi, käytännönläheinen arviointi- ja seurantalomake KAS, joka kokoaa hankkeen perustiedot yhteen paikkaan. Yhtenäinen tieto selkeyttää vastuunjakoa ja vähentää tietokatkoksia, jolloin korjaushankkeen epäonnistumisen riski pienenee. Uusi lomake on vapaasti ladattavissa verkosta.

KAS on helppokäyttöinen excel-muotoinen lomaketiedosto, joka on ensisijaisesti tarkoitettu isojen kiinteistönomistajien, kuten kuntien ja asunto-osakeyhtiöiden tarpeisiin. KAS-lomakkeen kivijalan on luonut diplomi-insinööri Paavo Kero Tampereen teknillisestä yliopistosta. KAS kokoaa tietoa kaikille osapuolille ymmärrettävään muotoon mm. korjauskohteen rakenteiden kunnosta, suunnitelluista korjauksista ja niiden vaikutuksista sekä hankkeen etenemisestä kohteessa.

”Kiinteistöjen korjaushankkeet ovat monimutkaisia ja pitkäaikaisia prosesseja, joissa on mukana useita eri asiantuntijatahoja. Hankkeessa isoja päätöksiä tekevät saattavat myös olla rakennusalan maallikkoja, joille alan termit sekä raporttien ja selvitysten sisältö on vierasta. KAS-työkalun avulla hankkeessa mukana olevien vastuunjaot selkeytyvät ja kaikilla on yhtenäinen tieto saatavilla. Myös korjaustoimien kustannusarvio ja vaikutukset rakennuksen käyttöikään sekä kohteen mahdolliset tulevat korjaustarpeet selkeytyvät, kun tiedot on tallennettu yhteen ja samaan paikkaan”, toteaa Kero.

KAS-lomake on hyvä ottaa käyttöön kiinteistöissä jo ennen ensimmäistäkään korjaushanketta. Kun kiinteistön lähtötiedot on koottu lomakkeelle valmiiksi, ensimmäisen korjaushankkeen prosessinhallinta sujuu kitkatta.

Lisätietoa: Paavo Kero, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040-198 1283, paavo.kero(at)tut.fi