Eduskunta kutsuu kansalaiset mukaan rakennusten kosteus- ja homeongelmatilanteen parantamiseen


Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämä tutkimus rakennusten kosteus- ja homeongelmista julkaistiin 18.10.2012. Tutkimuksessa tuotettiin uutta ajankohtaista tietoa rakennusten kosteus- ja homeongelmien syistä, laajuudesta ja vaikutuksista. Lisäksi tutkimuksessa esitettiin useita kehittämisehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Tarkastusvaliokunta tulee loppuvuoden aikana kuulemaan rakennusten kosteus- ja homeongelmista lukuisia asiantuntijoita. Valiokunta valmistelee asiasta mietinnön, joka tulee eduskunnan täysistunnon päätettäväksi ensi keväänä.

Tarkastusvaliokunta pyytää kansalaisia ottamaan osaa rakennusten kosteus- ja homeongelmista käytävään keskusteluun. Kansalaisten on mahdollista esittää näkemyksiään valmistuneesta tutkimuksesta sekä kosteus- ja homeongelmien syistä ja tarvittavista parantamistoimista otakantaa.fi-palvelussa. Tarkoituksena on saada valmistelutyöhön kansalaisten näkemyksiä, asiantuntemusta ja mielipiteitä.

Osallistu keskusteluun:
www.otakantaa.fi > Hankkeet > Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Suora linkki: http://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Rakennusten_kosteus_ja_homeongelmat

Tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimus rakennusten kosteus- ja homeongelmista löytyy osoitteesta www.eduskunta.fi/trv

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan ylitarkastaja Arto Mäkelä, 050 5942421