FRAME-tutkimus energiatehokkaan rakentamisen vaikutuksista valmistui


Kolme vuotta kestänyt FRAME- hanke saatiin päätökseen syksyllä 2012 ja hankkeen tulokset esiteltiin marraskuussa 2012 Tampereella. Tampereen teknillisen yliopiston, TTY:n vetämässä kansallisessa FRAME-tutkimuksessa selvitettiin ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutuksia vaipparakenteiden kosteustekniseen toimintaan ja rakennusten energiankulutukseen.

Tutkimuksen rahoittivat TEKES, ympäristöministeriö sekä Rakennusteollisuuden toimialaliitot.

FRAME -tutkimuksen yhteydessä TTY:llä saatiin valmiiksi uusi rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmä, jolla voidaan aiempaa luotettavammin tarkastella rakenteissa ilmeneviä kosteusriskejä sekä nykyisessä että tulevaisuuden ilmastossa. Suurin osa tutkimuksen tuloksista perustuu tällä menetelmällä tehtyihin laskentatarkasteluihin. Menetelmällä saatujen tulosten avulla rakenteet voidaan suunnitella jatkossa siten, että ne kestävät myös poikkeuksellisen rasittavien sääolojen vaikutukset muuttuvassa ilmastossa.

FRAME:n yhteydessä laadittiin myös matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteille ja liitoksille suunnitteluohjeet, joissa esitetään keskeisiä toteutusperiaatteita ja huomioon otettavia asioita vaipparakenteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ohjeessa on keskitytty tavanomaisimpien ja tyypillisimpien rakenteiden tarkasteluun.

Lisätietoa löydät seuraavista linkeistä

FRAME -päätösseminaarin materiaalit sekä FRAME -hankkeen julkaisut

FRAME-tutkimus energiatehokkaan rakentamisen vaikutuksista valmistui - Rakennusteollisuus RT:n uutinen aiheesta

Lisätietoja tutkimuksesta antavat

Tutkimusjohtaja Juha Vinha, TTY, puh. 040 849 0296
Asiamies Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 040 541 8090
Tuoteryhmäpäällikkö Tiina Suonio, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 466 0297