Ilmastointijärjestelmät kuntoon, seminaari 5.3.

 

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät ovat keskeisessä roolissa asukkaiden tai työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden varmistamisessa ja samanaikaisesti myös kiinteistön energiankulutuksessa. Ilmanvaihto on yleensä merkittävin energian kuluttaja poistoilman mukana menevän hukkalämmön muodossa. Ilmastoinnin käyttö tilojen jäähdytykseen on kasvava sähköenergian käyttökohde. Jos pyritään liikaa korostamaan energian säästöä, saatetaan vaarantaa asuin- ja työolosuhteet eli rakennuksen varsinainen tarkoitus.

SuLVI on yhdessä yhteistyökumppaneiden ja ympäristöministeriön koordinoimien Kosteus- ja hometalkoiden kanssa valmistelemassa ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyjen (IV-kuntotutkimus) kehittämistä. IV - kuntotutkimusmenetelmien yleisohjeen ja siihen liittyvän hankkeen tarkoituksena on tuottaa menetelmäehdotus kuntotutkimuksesta ja energianäkökulmiin liittyvistä tarkastusmenettelyistä. Lisäksi tuotetaan malli, jonka avulla voidaan laatia ehdotukset järjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi, mm. energiatodistuksen edellyttämiä toimenpide-ehdotuksia varten. Yleisohjeen on tarkoitus valmistua kevään 2013 aikana ja hanke kokonaisuudessaan valmistuu vuoden loppuun mennessä.

SuLVI järjesti yhdessä ympäristöministeriön kanssa seminaarin, jossa käsiteltiin työn tähänastisia tuloksia.

Tilaisuuden esitykset ovat nähtävissä osoitteessa http://www.sulvi.fi/

  • Tilaisuuden avaus ja näkemyksiä Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin edellyttämien velvoitteiden täyttämisestä ilmastointijärjestelmien osalta, Maarit Haakana ympäristöministeriö
  • Ilmastointi, sisäilma ja energiatehokkuus, eurooppalainen perspektiivi, Jarek Kurnitski, Tallinnan teknillinen yliopisto
  • Kehittämistyön yleisesittely, Markku Rantama, Rantama Consulting
  • Järjestelmien yleisarviointi kuntotutkimuksessa, Harri Ripatti, Kvalitek Finland Oy
  • Laitteet ja komponentit, yksityiskohtaiset kuntotutkimukset, Risto Ruotsalainen, VTT
  • Obligatorisk ventilationskontroll OVK Ruotsissa (esitys englanniksi), Wanda Rydholm, Boverket