Kosteus- ja homeriidoista turvallisempaan talokauppaan

 

Suomessa on jatkuvasti vireillä satoja asunto- ja kiinteistökauppariitoja, joiden taustalla on kosteus- tai homevaurio. Rakennuksen korjaustarve ilmenee usein kaupan jälkeen ikävänä yllätyksenä niin ostajalle kuin myyjälle. Kosteus- ja hometalkoiden laajassa kaksivuotisessa hankkeessa on syntynyt tukeva nippu ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Keskeistä on lisätä kaupan osapuolten halua, kykyä ja mahdollisuuksia arvioida kaupan kohteena olevan rakennuksen todellinen kunto sekä varautua mahdollisiin ongelmiin ennakolta. Tärkeää on myös kuntotarkastustoiminnan kehittäminen.

Eri arvioiden mukaan joka neljännessä Suomen yli miljoonasta omakotitalosta on kosteus- ja homevauriosta tai sellaisen ennaltaehkäisemisestä johtuva välitön korjaustarve. Talokaupan jälkeen yllättäen havaittu korjaustarve voi johtaa riitaan ja oikeudelliseen selvittelyyn vastuista. Asunto- ja kiinteistökauppariidat ovat yleensä monimutkaisia, kalliita ja kestävät pitkään. Suomessa tehdään vuosittain noin 16 000 pientalokauppaa*.

Talokaupan turvan parantamiseen tähtäävään laajaan kaksivuotiseen hankkeeseen on osallistunut kymmeniä kuntotarkastamisen ja juridiikan ammattilaisia sekä keskeiset alan toimijat. Tänään julkaistussa loppuraportissa esitetään parannuksia mm. kaupantekokäytäntöihin, kuntotarkastustoimintaan ja tarkastajien pätevyysvaatimuksiin. Rakennuksen kuntoarviota ei esitetä pakolliseksi, mutta kohteen todellisen kunnon selvittäminen ennen kauppaa nähdään keskeiseksi keinoksi ehkäistä riitoja.

*****

Keskeiset ehdotukset talokaupan turvan lisäämiseksi:

Asuinkiinteistön kuntotarkastustoiminta kuntoon

 • Kuntotarkastusalalle on luotava yhtenäiset pätevyysvaatimukset, koulutusjärjestelmä sekä rekisterit pätevistä toimijoista että kullekin kiinteistölle suoritetuista kuntoarvioista.
 • Kuntotarkastusten sisältö, menetelmät ja raportointi on yhdenmukaistettava uuden malliseksi kuntoarvioksi. Kuntoarvio sisältää rakennuksen aistinvaraisen tarkastelun lisäksi syvällisemmät kuntotutkimukset.
 • Kuntoarvioon pitää sisältyä pakollisena osana tilaisuus, jossa arvion havainnot käydään suullisesti läpi kiinteistön omistajan ja mahdollisen ostajaehdokkaan kanssa.
 • Kuntoarvioijien pätevyydestä, tehtävistä ja vastuusta kaupan osapuolille on säädettävä laissa.

Kaupantekokäytännöt kohdalleen

 • Kiinteistönvälittäjän tulee kannustaa kaupan kohteen kunnon selvittämiseen siten, että asuinrakennuksen kunto sekä riskit ovat selvillä ennen kauppaa.
 • Välittäjän tulee perehtyä kuntoarvioraporttiin ja huolehtia siitä, että osapuolet ovat tutustuneet siihen.
 • Kaupan osapuolille on varattava riittävästi aikaa perehtyä raporttiin ja harkita kaupantekoa ja kaupan ehtoja, erityisesti kiinteistön hintaa, kiinteistön selvitetyn kunnon perusteella.
 • Kuntoarvioraportin keskeiset havainnot ja niistä mahdollisesti sovittu vastuunjako tulee kirjata kauppakirjaan.

Tarvittavat muutokset säädöksiin

 • Laki kuntoarvioijista (OM ja TEM)
 • Kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien tutkijoiden pätevyysvaatimukset lisätään rakentamismääräyskokoelmaan (YM)
 • Muutokset maakaareen (OM), joilla helpotetaan kaupan osapuolten vastuunjaosta sopimista kiinteistönkaupassa ja edellytetään myyjän selvittävän asuinrakennuksen kuntoa ennen kauppaa.

Hankkeen loppuraportti siihen kuuluvine liitteineen on luettavissa täältä.

Hankkeen lehdistötiedote 13.2.2013

Lisätietoja:

Asuntokaupan turvan parantamisen hankekokonaisuus:
Tiina Koskinen-Tammi, Asianajotoimisto Alfa Oy
Puh. 050 593 5545, tiina.koskinen-tammi(at)alfalaw.com

Kosteus- ja hometalkoot
Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö
Puh. 050 572 6351, juhani.pirinen(at)ymparisto.fi

*Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2011, Maanmittauslaitos