TOXTEST valmistui – homeongelman tunnistamiseen ei löytynyt uutta menetelmää

 

Kosteusvaurioituneiden rakennusten homeongelmien tunnistamiseen ei suurista toiveista huolimatta löytynyt uutta menetelmää TOXTEST -tutkimushankkeessa. Laajan kolmevuotisen hankkeen tavoitteena oli kehittää sisäilman pölynäytteille soveltuva toksisuuden arviointimenetelmä. TOXTEST -loppuraportti julkistettiin sosiaali- ja terveysministeriössä 6.3.

Erityisesti näytteiden otto osoittautui oletettua haastavammaksi. Tutkimuksessa kerättiin pölynäytteitä taloista, joissa oli todettu vakavia kosteusvaurioita ja joissa ihmiset oireilivat, sekä näiden vertailutaloista. Laskeutunutta huonepölyä kerättiin imuroimalla yläpinnoilta, pyyhkäisynäytteillä ja keräyslaatikoilla sekä laskeumamaljoilla, joihin kasvanut kasvusto kerättiin talteen. Kerätyt näytteet uutettiin ja uutosten toksisuus mitattiin erilaisilla menetelmillä. Tuloksia verrattiin tietoihin kohteen kosteusvauriotilanteesta sekä asukkaiden oireilusta. Olettamuksena oli, että vaurioituneiden kohteiden pölyissä olisi enemmän myrkyllisyyttä kuin vertailukohteena olevissa näytteissä.

YHA Kuvapankki / Riku Lumiaro

Tutkimus osoitti, että pölystä tehdyt toksikologiset mittaukset eivät pysty selvästi erottelemaan oireilevia tapauskohteita lähes oireettomista vertailukohteista. Loppuraportissa todetaan, että tulosten perusteella pölyn myrkyllisyyden mittausta ei voida vielä käyttää kosteusvauriokohteiden korjaustarpeiden priorisoinnin perusteena eikä terveyshaitan arvioinnissa. On myös huomioitava, että huonepölyn myrkyllisyys ei välttämättä selitä kosteusvauriorakennuksiin liitettyä oireilua.

Tutkimustulosten perusteella näytteenottomenetelmiä täytyy kehittää jatkossakin, sillä nyt käytetyt pölynkeräämistavat soveltuvat huonosti toksikologisiin analyyseihin. Esimerkiksi näytteen kerääminen suoraan ilmasta voisi olla pölynäytettä suositeltavampi keräystapa, mutta se vaatii vielä kehitystyötä.

Kolmevuotinen TOXTEST -tutkimushanke toteutettiin osana Kosteus- ja hometalkoita sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Mukana olivat maamme johtavat mikrobiologian ja toksikologian asiantuntijat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Turun yliopistosta sekä Työterveyslaitokselta.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, STM, p. 050 354 7138

STM:n tiedote 6.3.2013

TOXTEST loppuraportti