Talkoiden väliarviointi viitoittaa työtä eteenpäin

 

Kosteus- ja hometalkoiden onnistumista mitataan säännöllisillä arvioinneilla. Toisella arviointikierroksella kiitosta tuli etenkin talkoiden vahvasta yhteen kokoava voimasta ja talkooväen ripeästä otteesta työhön. Tulevaisuuden ison tavoitteen - terveellisten ja turvallisten talojen - saavuttamisessa keskeistä on päättäjien ja kansalaisten aktivointi.

Arviointitulosten mukaan talkoot on onnistunut aiempia vastaavia hankkeita paremmin kokoamaan hajanaista toimijakenttää yhteen yhden asian puolesta. Toimintaa kehutaan tehokkaaksi ja ripeäotteiseksi; raskaat rattaat on saatu nopeasti pyörimään. Ministeriöiden välinen työnjako sekä roolit kosteus- ja homeongelmien osalta ovat kuitenkin epäselviä, mikä vaikeuttaa työtä.

Viestintään on talkoissa panostettu ja se koetaan aiempia ohjelmia paremmaksi. Jatkossa on tavoitettava yhä suurempi joukko kansalaisia ja herätettävä valveutumattomat omakotiasukkaat. Myös terveydensuojelullinen näkökulma kaipaa arviointitulosten mukaan huomattavasti vahvistusta ohjelman loppukaudella. Tämä tulisi nostaa positiivisessa ja ratkaisukeskeisessä mielessä mukaan julkiseen keskusteluun.

Arviointiin osallistuneet peräänkuuluttivat konkreettisia muutoksia lainsäädäntöön sekä päättäjien aktiivisempaa mukaantuloa talkoisiin. Poliittisen johdon tulisi sitoutua viemään teemaa eteenpäin ja päätöksiä käytäntöön. Talkooverkostoon halutaan vahvemmin mukaan sosiaali- ja terveyssektori (esim. sairaanhoitopiirit), kuntapäättäjät, kunnallinen rakennusvalvonta sekä yksityinen sektori.

Vastaajat painottivat työn ja vastuun jakamista talkoissa aloitetun työn jatkon turvaamiseksi. Luodun verkoston ylläpitäminen on tärkeää, jotta teema jäisi elämään ja muutokset toteutettua. Tätä ennakoiden arvioinnissa hahmoteltiin verkoston toimintamalli ohjelmakauden jälkeen.

Talkoo-ohjelman toisen väliarvioinnin toteutti Ramboll Oy lokakuussa 2012. Ryhmä- ja puhelinhaastatteluihin osallistui 20 henkilöä ohjelman sidosryhmistä sekä rahoittajan edustajia. Haastatteluihin osallistui 91% niihin kutsutuista henkilöistä.

Talkoot kiittää kaikkia arviointiin osallistuneita!