Tutkimusohje betonilattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin

 

Itä-Suomen yliopiston Aducatessa on valmistunut Hanna Keinäsen opinnäytetyönä tutkimustapaohje betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin.

Rakennusten sisäilmaselvityksen yhteydessä, erityisesti uudehkoissa rakennuksissa, törmätään usein tilanteeseen, jossa muovipäällysteiden asennus epäillään tehdyn liian kostealle betonialustalle. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen tilojen käyttäjillä on saattanut alkaa esiintyä sisäilmahaittaan viittaavaa oireilua, jonka he itse arvioivat liittyvän materiaalipäästöihin.

Riittävän tarkkoja yleisesti hyväksyttyjä tulkintaohjeita lattiapäällysteiden vaurion tunnistamiseen, tutkimiseen ja mittaamiseen ei ole olemassa. Eri tahoilla on myös erilaiset tutkimustavat ja vaurion arvioinnin kriteerit.

Osana opinnäytetyötä järjestettiin Työterveyslaitoksen Eero Palomäen aloitteesta viisi työpajaa, joissa myös Kosteus- ja hometalkoot oli mukana. Työryhmän tavoitteena oli määritellä kokemuspohjaisen tiedon perusteella hyvät tutkimustavat lattiapäällystevaurioiden aiheuttamien sisäilmahaittojen selvittämiseksi.

Nyt valmistuneen tutkimustapaohjeen perusteella voidaan arvioida korjaustarve, korjauksen laatu, laajuus ja kiireellisyys. Ohjeesta tullaan laatimaan yksinkertaistettu kenttätutkimuksiin tarkoitettu versio, joka sisältää myös yleistajuisen raportointimallin. Tietoa aiheesta on tarkoitus jakaa useissa koulutustilaisuuksissa.

Hyvästä ohjeistuksesta huolimatta päällystevaurioiden tutkimukset tulee aina suunnitella huolellisesti ja tapauskohtaisesti. On muistettava, että jokainen rakennus on yksilö ja se on tutkittava aina omana kokonaisuutenaan. Yhteistyön merkitys eri tahojen, kuten sisäilma-asiantuntijoiden, rakennusalan asiantuntijoiden ja terveydenalan ammattilaisten välillä korostuu etenkin rajatapauksissa.

Hanna Keinäsen opinnäytetyön ohjasivat Eero Palomäki ja Sami Niemi.

Voit tutustua opinnäytetyöhön täällä. Työ löytyy myös talkoiden Talkoissa nikkaroitua - sivustolta.