FRAME - tutkimuksen loppuraportit on nyt julkaistu

FRAME-projektin raportointi on nyt saatettu päätökseen ja molemmat osat, "Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa" sekä "Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita", ovat ladattavissa alla olevalta FRAMEn sivulta:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/rakennustekniikka/tutkimus/rakennetekniikka/rakennusfysiikka/frame/index.htm

Näihin ja muihin Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmän hankkeisiin pääsee myös tutkimusryhmän pääsivulta:

www.tut.fi/rakennusfysiikka