Asiantuntijat: Toxtest-tutkimushankkeen johtopäätökset pitävät paikkansa

 

Toxtest - tutkimushanketta rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö päätti teettää ulkopuolisen arvioinnin, koska hankkeeseen osallistuneilla tutkijoilla oli hankkeen loppuvaiheessa erilaisia näkemyksiä johtopäätöksistä. Tutkijat olivat erimielisiä siitä, mitä tutkimuksessa kerätyn aineiston ja tulosten perusteella voidaan tieteellisesti sanoa rakennuksista kerätyn pölyn kokonaistoksisuuden, rakennusten kosteusvaurioiden ja ihmisten oireilun yhteydestä.

Tutkimuksen tuloksia arvioineet ulkopuoliset asiantuntijat toteavat ettei Toxtest-tutkimushankkeen loppuraportin johtopäätöksiä ole syytä lieventää tai muuttaa. Tutkimustulosten mukaan huonepölyn toksisuutta (myrkyllisyyttä) ei voida käyttää kosteusvauriokohteiden luokittelussa tai terveyshaitan arvioinnissa. Asiantuntija-arvion mukaan hankkeeseen osallistuneiden erillisten tutkimusryhmien esittämät poikkeavat tulkinnat loppuraportin tiivistelmän johtopäätöksistä eivät ole perusteltuja.

Ulkopuolisen arvioinnin toteuttivat Oulun yliopiston tilastotieteen professori Esa Läärä ja farmakologian professori Olavi Pelkonen.

Lue STM:n tiedote sekä lisätietoa asiasta täältä.

Toxtest - ulkopuolinen tieteellinen arvio. Loppuraportti. (2256 kB, pdf) 

 

Lisätietoja:

johtaja Jari Keinänen, STM, p. 050 354 7138
professori Esa Läärä, Oulun yliopisto, p. 040 553 5417
professori Olavi Pelkonen, Oulun yliopisto, p. 040 507 5196