Talkooväkeä mukana RAKLIn hankintaklinikassa

 

RAKLI käynnistää syyskuussa hankintaklinikan, jossa etsitään tapoja johtaa uudis- ja korjausrakennushankkeita niin, ettei kosteusvaurioita syntyisi. Projektiin osallistuu laajasti rakentamisen laadun parantamisesta kiinnostuneita toimijoita rakennuttajista rakentajiin. Senaatti-kiinteistöt on mukana kehittämässä käytännönläheisiä toimintamalleja siihen, miten kosteudenhallinta pitäisi rakentamisprosessin eri vaiheissa huomioida.

Hankintaklinikkaa on huolellisesti jo valmisteltu kevään työpajoissa, joissa Senaatti on yhdessä muiden suurien kiinteistönomistajien, kuten Helsingin kaupungin kanssa miettinyt kosteudenhallinnan kriittisiä ongelmakohtia.

Lisätietoja:
Jukka Riikonen, investointijohtaja, Senaatti-kiinteistöt
puh. 0400 137 554
jukka.riikonen(at)senaatti.fi

RAKLIn hankintaklinikoista