Kuntien kiinteistöjen hallinnassa oikeansuuntaisia kehitysaskeleita


Tampereen teknillisessä yliopistossa tehty kandidaatintutkielma kertoo, että vaikka kunnilla on vielä pitkä matka oikeaoppiseen rakennusten ylläpitoon, askeleita oikeaan suuntaankin on otettu. Kuntien ikääntyvässä rakennuskannassa on erityisen tärkeää kiinteistöjen ennakoiva ylläpito kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisemiseksi. Myös kiinteistöjen korjausvelka tulisi kartoittaa ripeästi ja systemaattisesti.

Teemu Alastalon kandityöhön Kuntien kiinteistöjen hallinta kosteusvaurionäkökulmasta kuuluvassa tutkimuksessa haastateltiin viiden Tampereen alueen kunnan kiinteistöjen hallinnasta vastaavia henkilöitä. Ennakoiva ylläpitostrategia puuttui jokaisen kunnan kiinteistöhallinnasta kriittisten rakennusten osalta, joita ovat koulut, päiväkodit ja julkisen terveydenhuollon rakennukset. Jokaisessa kunnassa kiinteistöjen ylläpito oli korjaavaa. Tosiasiassa rakennuskannan pitäminen hyvässä kunnossa vaatisi ennakoivaa ylläpitoa jo kiinteistön elinkaaren alusta alkaen.

"Kiinteistöjen ennakoiva ylläpito, ja sen mukaiset toimet ovat ratkaisu, mikäli kosteus- ja homeongelmista ja korjausvelan lisääntymisestä kunnissa halutaan eroon. Oikeanlainen kiinteistöjen ylläpitostrategia ennaltaehkäisee ongelmia ja säästää rahaa. Korjausvelkaa, joka on yksi suurimmista syistä rakennusten kosteus- ja homeongelmiin, tulisi pyrkiä vähentämään johdonmukaisesti. Korjausvelan kitkemiseksi myös elinkaarimallit ovat yksi varteenotettava vaihtoehto", kertoo Alastalo rakennustekniikan koulutusohjelmaan tehdyn kandidaatintutkielmansa tuloksista.

Vastuuhenkilöiden päätöksenteko ja ymmärrys kiinteistöstrategian merkityksestä ovat avainasemassa kuntien kiinteistökannan hallinnassa. Rakennuksien huoltoyhtiöiden ja isännöitsijöiden osaamisen kehittäminen antaa paremmat mahdollisuudet selvitä haasteista jatkossa. Myös kiinteistöjen käyttäjille on jaettava oikeaoppista tietoa kiinteistön käytöstä.

Kosteus- ja hometalkoot on ollut mukana ohjaamassa ja valvomassa Alastalon kandidaatintyötä.

Kandidaattityön voitte lukea täältä ja työ löytyy myös Talkoissa nikkaroitua - sivulta.

Lisätietoa:

Teemu Alastalo
Rakennustekniikan koulutusohjelma
Tampereen teknillinen yliopisto
puh. 050 350 2659, teemu.alastalo(at)tut.fi