Mitä kunnan sisäilma-asiantuntija tekee?


Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen perehtyneiden asiantuntijoiden koulutus alkoi vuonna 1997. Siilinjärvelle ensimmäinen sisäilma-asiantuntija saatiin 2011, mutta mitä tämän ammattilaisen työnkuvaan kuuluu? Monissa kunnissa sisäilma-asiantuntijan tehtävä on uusi, eikä työn sisältöä aiemmin kuvattu. Timo Tikkanen Savonia ammattikorkeakoulusta otti asiasta selvää Siilinjärvelle tekemässään opinnäytetyössä. Samalla tuli kuvattua myös kunnan kiinteistöstrategian käynnistämisen vaiheet.

"Opinnäytetyöni tavoitteena oli kuvata Siilinjärven kuntaan 2011 perustetun sisäilma-asiantuntijan tehtäviä ja mitä eri vaiheita kuuluu kiinteistöstrategian käynnistämiseen kunnassa. Lisäksi selvitin kaupungeille ja kunnille tehdyn kyselytutkimuksen avulla sisäilma-asiantuntijoiden nimikkeellä olevien henkilöiden yleisyyttä ja kiinteistöstrategiatyön tämänhetkistä tilannetta", kertoo sisäilma-asiantuntijaksi itsekin valmistunut Timo Tikkanen.

Selvityksestä kävi ilmi, että sisäilma-asiantuntija nimikkeellä olevia henkilöitä on vain kahdessa suuremmassa kaupungissa yhdeksästä vastanneesta. "Tarve asiantuntijoiden palkkaamiseen olisi useammassakin organisaatiossa suuri", Tikkanen kertoo.

Siilinjärven kunnassa sisäilma-asiantuntijan monipuoliseen tehtäväkenttään kuuluu yhteistyö ja sen kehittäminen eri palvelualueiden, terveystarkastajien, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöiden kanssa sekä kuntoarvioiden ja -tutkimusten suunnittelu ja toteutus kunnassa. Tärkeä osa työtä ovat myös sisäilmatutkimusten suunnittelu ja toteutus yhteistyössä ulkopuolisten tutkijoiden kanssa sekä sisäilmaongelmaisten kohteiden korjaustöiden valvonta ja niissä toteutettujen menetelmien dokumentointi ja tallennus sekä jälkiseuranta. Myös sisäilmatyöryhmän jäsenyys, tiedotus ja sisäilmaoppaan päivitys ovat sisäilma-asiantuntijan vastuulla.

Kiinteistöstrategian osalta Tikkasen työnä syntyi kuvaus niistä toimenpiteistä, joilla strategiatyö polkaistaan liikkeelle. Parhaillaan mies pääsee myös toteuttamaan lopputyössään kuvaamia tehtäviä Siilinjärvellä.

"Siilinjärven kunnassa on viimeisen kahden vuoden aikana saatu paljon aikaan. Kiinteistöstrategian aloittamisesta on tehty päätös ja sen tekeminen on teknisten palveluiden vastuulla. Työn toteutus ajoittuu vuosille 2014-2015. Sisäilma-asiantuntijoiden kehitys- ja suunnittelutyössä sekä toimintatapojen soveltamisessa jokapäiväiseen työhön on kuitenkin vielä paljon tehtävää", kuvailee Tikkanen.

"Opinnäytetyölleni on jo löytynyt hyötykäyttöä ja sen tuloksista ovat olleet kiinnostuneita monet tahot aina Kuntaliittoa myöden", iloitsee Tikkanen.

Tikkasen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö rakentamisen koulutusohjelmassa valmistui Savonia ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2014. Lue koko lopputyö täältä.

Lisätietoja:

Timo Tikkanen, sisäilma-asiantuntija
Siilinjärven kunta/Tekniset palvelut
puh. 044 - 740 1590
timo.tikkanen (at) siilinjärvi.fi