Talkoohankkeesta suositukset paremman talonpidon tueksi


Suomessa on noin 1,1 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu yhteensä lähes 2,7 miljoonaa ihmistä eli noin puolet suomalaisista. Lähes joka neljännessä omakotitalossa on kosteus- ja homevaurioita ja talojen huollon ja korjausten laiminlyönneistä aiheutuu vuosittain miljardiluokan kustannukset. Kosteus- ja hometalkoissa etsittiin omistajan avuksi uusia keinoja talojen säännölliseen huoltoon ja kunnon seuraamiseen.

Omakotitalojen hoito ja kunnon arviointi ovat tällä hetkellä omistajan kiinnostuksen, taitojen ja resurssien varassa. Puutteellisesta kiinteistönpidosta aiheutuvana uhkana ovat paitsi omaisuuden arvonmenetys, myös terveyshaittoja aiheuttavat kosteus- ja homevauriot sekä kalliit korjaukset. Tutkimusten mukaan yli 250 000 eli lähes joka neljännessä omakotitalossa on kosteus- ja homevaurioita, ja noin 100 000 omakotitalossa on terveyshaittariskin aiheuttava vaurio.

Tunne talosi - nuku yösi

Omakotitalojen kuntokatselmoinnin edistäminen (OKE) -hankkeen työryhmä esittää loppuraportissaan useita vaihtoehtoja, joiden avulla omakotitaloissa voidaan käynnistää hyvä talonpito ja torjua rakenteelliset ja terveydelliset kosteusongelmat sekä niiden kerrannaisvaikutukset. Työryhmässä oli mukana omakotitalojen omistajien, kiinteistönvälittäjien ja kuntotutkimusasiantuntijoiden edustajia sekä viranomais- ja yhteisötahoja, vakuutusyhtiöitä ja kiinteistöalan kaupallisia toimijoita.

Työryhmä korostaa niin omistajien omatoimisten kuin ammattilaisten tekemien säännöllisten kuntotarkastusten merkitystä. Suomessa omakotitaloja ei kuntotarkasteta ammattimaisesti juuri muulloin kuin kaupan yhteydessä. Vuosittain tarkastus tehdään noin 7 000 - 11 000 omakotitaloon eli enintään yhteen prosenttiin omakotitalokannasta.

Työryhmän esitys toimenpiteiksi omakotitalojen kuntokatselmusten edistämiseksi:

1. Talonomistajien tietämystä ja osaamista talojen kunnon tarkastamisesta ja huollosta lisätään ja ylläpidetään pitkäjänteisesti.

- Omakotitalon omistajia ja käyttäjiä muistutetaan järjestelmällisesti talojen säännöllisen tarkastamisen eduista ja talon omistajan vastuusta asiassa.
- Omakotitalon kunnon tarkastamisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn merkityksestä ja keinoista viestitään aktiivisesti. Viestinnän avulla parannetaan omakotitalon omistajan mahdollisuutta opetella talonsa omatoiminen tarkastaminen.
- Myös pienten taloyhtiöiden, rivi-, pari- ja erillistalojen, asuntojen kuntotarkastamista edistetään, koska riskit ovat samantyyppiset kuin omakotitaloissa.

2. Omakotitalojen kuntotarkastusten laatua parannetaan ja säännöllisyyttä lisätään

- Omakotitalon kuntotarkastusta ehdotetaan kotitalousvähennyksen piiriin.
- Kuntotarkastuksen laadunvalvontaa kehitetään.
- Palveluna tuotetun kuntotarkastuksen tekijöiden pätevyyden todentamista edistetään.
- Kuntotarkastuksen yhteydessä talojen omistajille annetaan ohjeet tarpeellisista korjauksista ja muista toimenpiteistä sekä opastusta talon huollon ja suunnitelmallisen kunnossapidon käynnistämiseksi.

3. Asuntokauppaan liittyvää kuntotarkastustoimintaa kehitetään

- Asuntokaupan kuntotarkastuksen tilaajan ohje pyritään saamaan vapaasti saataville ja siitä ja pätevien AKK-tarkastajien listasta viestitään aktiivisesti.
- Asuntokaupan yhteydessä tehtävää kuntotarkastusta suositellaan tehtäväksi jo kaupanteon alkuvaiheessa, jotta kiireessä tapahtuvat virheet vältettäisiin.
- Tarkastus tehdään aina Hyvän kuntotarkastustavan eli KH-kortin ohjeen mukaisesti.
- Laadunvalvonnan parantamiseksi selvitetään kahden vaihtoehtoisen mallin taloudelliset ja juridiset vaikutukset:
* asuntokaupan kuntotarkastustoiminta säädetään luvanvaraiseksi, jolloin vain auktorisoitu AKK-tarkastaja voi tehdä tarkastuksen TAI
* asuntokaupan kuntotarkastus laillistettujen kiinteistönvälittäjien myymissä asunnoissa säädetään pakolliseksi.

Lue loppuraportti kokonaisuudessaan täältä.

Hankkeen tiedotteen löydätte täältä.

Tiedustelut:

Markku Salminen, työryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 432 889
markku.salminen( at )kotikone.fi

Kosteus- ja hometalkoot
Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö
puh. 0295 250 231
juhani.pirinen( at )ymparisto.fi