RIL 255 Rakennusfysiikan käsikirja on ilmestynyt

Rakennusfysiikan osaaminen ja rakennusfysikaalisen suunnittelun merkitys on erittäin tärkeässä asemassa suhteessa uudisrakentamisen sekä korjausrakentamisen onnistumiseen. Etenkin 2000-luvulla haastetta on lisännyt energiatehokkuusvaatimusten lisääntyminen sekä sisäilmaston hallinnan tärkeyden ymmärtäminen. Alalla haastetta lisää myös ilmastonmuutosennusteisiin liittyvän kosteusrasituksen kasvaminen.

Sekä uudiskohteissa että vanhassa rakennuskannassa on esiintynyt paljon rakennusten terveellisyyteen vaikuttavia kosteus– ja homeongelmia. Syitä näihin ongelmiin löytyy monia niin kaavoituksesta, suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta kuin käytöstäkin.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on julkaissut suunnitellun avuksi uuden julkaisun ─ RIL 255 Rakennusfysiikan käsikirjan. Teoksen tavoitteena on esittää kootusti tuoreinta sekä kokemusperäistä että tutkimuksiin pohjautuvaa rakennusfysikaalista tietoa, jolla voidaan varmistaa rakenteiden ja rakennusten laatu myös muuttuvissa tulevaisuuden olosuhteissa.

Nyt julkaistu teos on sarjan ensimmäinen osa; Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset. Kirja sisältää informaatiota rakennusfysikaalisesta suunnittelusta, rakenneratkaisujen rakennusfysikaalisesta toiminnasta, rakennusten energiatehokkuudesta, rakennusmateriaalien ja -tuotteiden rakennusfysikaalisista ominaisuuksista sekä rakennusfysikaalisista mittauksista ja tutkimuksesta.

Kirja on tarkoitettu toimimaan alan käsikirjana, ohjeena sekä oppikirjana. Tärkeä osatavoite kirjan laadinnassa on ollut käsitteiden ja merkintöjen yhtenäistäminen. Myös rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisten ominaisuuksien keräämiseen ja taulukointiin keskitetysti sekä niiden saamiseen yhtenäiseen muotoon on panostettu.

Vastuu kirjoitustyöstä on ollut Tampereen teknillisellä yliopistolla. Päätoimittajana on toiminut tekniikan tohtori Juha Vinha ja kirjoitustyöhön on osallistunut laaja asiantuntijajoukko.

RIL 255 Rakennusfysiikan käsikirjan voitte tilata RILn kirjakaupasta osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa. Kirjan hinta on 158,00 €

Kirjasarjan osa 2; Rakennusfysiikan teoria ja laskentasovellukset, tulee käsittelemään laajasti rakennuksen ja rakenteiden ympäristöolosuhteita ja –rasituksia sekä lämpöön, kosteuteen ja ilmavirtaukseen liittyvää teoriaa sekä laskentasovelluksia.