Päättäjille oma homeopas


Kunnat ja kuntayhtymät omistavat liki kymmenen prosenttia
maamme rakennuskannasta. Kuntien hallinnoimissa rakennuksissa asuu, työskentelee, opiskelee, harrastaa tai on hoidettavana yli miljoona suomalaista joka päivä.

Kuntien toimitiloissa arvioidaan olevan korjausvelkaa yhteensä yli viisi miljardia euroa. Lisäksi monessa kunnassa on kuntaliitosten ja palvelurakenteen muuttumisen myötä suuri määrä tarpeettomia kiinteistöjä. Keskimäärin suomalaisella kunnalla on toimitiloja asukasta kohden noin 6,3 neliötä, josta noin kolmasosan arvioidaan olevan turhaa.

Kuntapäättäjät joutuvat ottamaan kantaa koulujen, päiväkotien, virastojen ja muiden rakennusten korjaamiseen tai tarpeellisuuteen. Etenkin kiinteistöalaa tuntemattomalle päätöksenteko voi olla vaikeaa: mitkä korjaukset ovat kiireellisimpiä, mistä hankkeisiin saadaan rahoitus, kuinka vastata kuntalaisten vaatimuksiin ja miten saada korjaukset onnistumaan kerralla? Ja ennen kaikkea, kuinka korjausvelkaa voidaan vähentää.

Rakennusten sisäilmaongelmia on todettu olevan vähemmän niissä kunnissa, joissa kiinteistöjen hallinta ja ylläpito on suunnitelmallista. Kaikilla lautakuntien, hallituksen ja valtuuston luottamushenkilöillä pitäisi olla ajantasainen ja luotettava kuva kunnan kiinteistöomaisuudesta ja sen kunnosta. Kuntaliiton tuoreen selvityksen* mukaan vasta noin puolella kunnista on laadittuna kiinteistö- tai toimitilaohjelma.

Kosteus- ja hometalkoiden, Kuntaliiton sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä syntynyt Päättäjän homeopas avaa käytännönläheisesti toimitilojen hallintaa ja ylläpitoa sekä kunnossapidon ja sisäilmaongelmien välistä yhteyttä.

Talkoiden verkkosivuilla vapaasti saatavilla oleva opas auttaa ymmärtämään sisäilmaongelmien taustoja ja antaa neuvoja yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Opas antaa suuntaviivat siihen, miten päättäjien viisaalla toiminnalla rakennusten ongelmia ja korjausvelkaa on mahdollista vähentää.

Päättäjän homeopas verkossa

Lue lisää kuntien kiinteistötilanteesta: Ympäristö-lehti 1/2015

*Kuntaliiton selvitys: Sisäilmasto ja energiatehokkuus SE5, 2015